Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Finlandsvej/Moldevej - ny spildevandsledning

Finlandsvej/Moldevej - ny spildevandsledning

BYGGEPERIODE

Januar 2023 - Sommeren 2023

I de seneste år er beboelsesejendommene på Moldevej blevet renoveret, og i samme projekt er ejendommene blevet forberedt på den kommende separatkloakering af området. Vi adskiller i begyndelsen af 2023 regn- og spildevand i Moldevej ved at etablere et nyt rør til spildevand.

Kortere anlægsperiode 

Vi etablerer spildevandsrøret ved hjælp af en såkaldt styret boring, hvilket vil sige, at vi borer røret ned frem for at grave det ned. Det betyder, at anlægsperioden bliver kortere, og at generne forbundet med arbejdet bliver færre.

Projektet er en del af et større projekt med at separere - altså adskille regn- og spildevand  - i dele af Nørremarken.

Se projektet - Nørremarken

Vi forventer, at projektet er afsluttet i 2026.

Status og aktuel trafikinfo

Se status og trafikinfo under "Opdateringer"

 

Moldevej: Her anlægger vi en ny spildevandsledning.

BYGGEPERIODE

Januar 2023 - Sommeren 2023
PROJEKTLEDER
Billede af Martin Christian Jensen
Martin Christian Jensen
Ingeniør/kloakmester