Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Finlandsvej/Moldevej - ny spildevandsledning

Finlandsvej/Moldevej - ny spildevandsledning

BYGGEPERIODE

Januar 2023 - Sommeren 2023

I de seneste år er beboelsesejendommene på Moldevej blevet renoveret, og i samme projekt er ejendommene blevet forberedt på den kommende separatkloakering af området. Vi adskiller i begyndelsen af 2023 regn- og spildevand i Moldevej ved at etablere en ny spildevandsledning.

Kortere anlægsperiode 

Spildevandsledningen etableres ved hjælp af en såkaldt styret boring, hvilket vil sige, at man borer spildevandsledningen ned frem for at grave den ned. Det betyder, at anlægsperioden bliver kortere, og at generne forbundet med arbejdet bliver færre.

Projektet er en del af et større projekt med at separere dele af Nørremarken - hele projektet forventes afsluttet i 2026. 

Trafikinfo

Se under opdatering 1.

 

Moldevej: Her anlægger vi en ny spildevandsledning.

BYGGEPERIODE

Januar 2023 - Sommeren 2023
PROJEKTLEDER
Billede af Martin Christian Jensen
Martin Christian Jensen
Ingeniør/kloakmester