Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Finlandsparken/Moldevej - ny spildevandsledning

Finlandsparken/Moldevej - ny spildevandsledning

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

Forår 2022 - Forår 2022

I de seneste år er beboelsesejendommene på Moldevej blevet renoveret og i samme projekt er ejendommene blevet forberedt på den kommende separatkloakering af området. Vi udfører i løbet af foråret 2022 adskillelsen af regn- og spildevand i Moldevej. Adskillelsen udføres ved at anlægge en ny spildevandsledning.

Kortere anlægsperiode 

Spildevandsledningen etableres ved hjælp af en såkaldt styret boring, hvilket vil sige, at man borer spildevandsledningen ned frem for at grave den ned. Det betyder, at anlægsperioden bliver kortere, og at generne forbundet med arbejdet bliver færre.

Projektet er en del af et større projekt med at separere dele af Nørremarken - hele projektet forventes afsluttet i 2026. 

Moldevej: Her anlægger vi en ny spildevandsledning.

BYGGEPERIODE

Forår 2022 - Forår 2022
PROJEKTLEDER
Billede af Simon Birch
Simon Birch
Ingeniør