Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Damhaven - separering af kloakker og regnvandspumpestation

Damhaven - separering af kloakker og regnvandspumpestation

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

2019 - 2023

Modernisering af kloaksystemet

Området ved Damhaven er dag har fælles kloak, dvs. at regn- og spildevand ledes i samme kloakledning. Fremover vil området blive separatkloakeret, så spildevand og regnvand ledes i hver sin kloakledning.

Spildevandssystemet skal aflastes, fordi stigende mængder regnvand medfører en opstuvning i spildevandssystemet, og risiko for overløb af urenset spildevand til Vejle Fjord.

Det samlede projektområde for Damhaven

Område syd for Ribegade separatkloakeres først

Det samlede området vil blive opdelt og udført i nogle mindre områder, der udføres i perioden 2021 -2023.

Området syd for Ribegade bliver separatkloakeret som det første. Dette område udføres som det første, da der i Ribegade også skal udføres anlægsarbejde af forsyningsselskabet TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionsselskab) i 2021.

Vi koordinerer arbejdet med TVIS, fordi det giver færrest muligt gener for beboerne i området og dermed undgår vi, at Ribegade skal graves op igen om 1-2 år. Den forventede anlægsperiode for separatkloakeringen i Ribegade er april – juni 2021.

Området syd for Ribegade

Ny regnvandsledning og pumpestation ved Vejle Å

I efteråret 2021 forventer vi at etablere en ny regnvandsledning under Damhaven(vejen) og frem til Vejle Å, og en pumpestation til regnvand, der placeres nær åen.

I foråret udfører vi forskellige forundersøgelser som eksempelvis opmåling og registreringer af de aktuelle forhold. Alle beboere i området vil modtage yderligere informationer med posten, inden anlægsarbejdet går i gang.

Området ved Damhaven er en del af Spildevandsplanen 2020-2028 i Vejle Kommune. Planen findes på Vejle Kommunes hjemmeside https://spildevandsplan2020.vejle.dk/

BYGGEPERIODE

2019 - 2023
PROJEKTLEDER
Steffen Meilandt Holm
Bygningskonstruktør
76413747