Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Damhaven - separering af kloakker og regnvandspumpestation

Damhaven - separering af kloakker og regnvandspumpestation

BYGGEPERIODE

2019 - 2023

Modernisering af kloaksystemet

Området ved Damhaven har fælles kloak, dvs. at regn- og spildevand ledes i samme kloakledning. Fremover vil området blive separatkloakeret, så spildevand og regnvand ledes i hver sin kloakledning.

Spildevandssystemet skal aflastes, fordi stigende mængder regnvand medfører en opstuvning i spildevandssystemet, og risiko for overløb af urenset spildevand til Vejle Fjord.

Hvad er separatkloakering?

Projektet opdelt i fem etaper

Projektet er delt op i fem etaper

Område syd for Ribegade separatkloakeres først

Det samlede området vil blive opdelt og udført i nogle mindre områder, der udføres i perioden 2021 -2023.

Området syd for Ribegade blev separatkloakeret som det første. Dette område blev udført som det første, da der i Ribegade også skal udføres anlægsarbejde af forsyningsselskabet TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionsselskab) i 2021.

Vi koordinerer arbejdet med TVIS, fordi det giver færrest muligt gener for beboerne i området og dermed undgår vi, at Ribegade skal graves op igen om 1-2 år. 

Området syd for Ribegade

Ny regnvandsledning og pumpestation ved Vejle Å

Vi etablerer en ny regnvandsledning under Damhaven(vejen) og frem til Vejle Å, og en pumpestation til regnvand, der placeres nær åen.

Området ved Damhaven er en del af Spildevandsplanen 2020-2028 i Vejle Kommune. Planen findes på Vejle Kommunes hjemmeside https://spildevandsplan2020.vejle.dk/

BYGGEPERIODE

2019 - 2023
PROJEKTLEDER
Billede af Simon Birch
Simon Birch
Ingeniør