Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Bredballe - separering af kloakker etape 8 - Strandgårdsvej m.fl.

Bredballe - separering af kloakker etape 8 - Strandgårdsvej m.fl.

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

2022 - 2023

Bedre badevandskvalitet i Vejle Fjord

Vi arbejder i disse år med at adskille regnvand og spildevand i to separate kloakrør, en såkaldt separatkloakering, som udføres i store dele af Bredballe. I løbet af 2022 separerer vi områderne på Strandgårdsvej, Plantangevej og ejendomme mellem Mølgårdsvej og Strandgårdsvej.

Separatkloakeringen er en del af Vejle Kommunes plan for at sikre en bedre badevandskvalitet i Vejle Fjord og reducere risikoen for oversvømmelser, når det regner kraftigt. 

Læs Vejle Kommunes plan

Hvad er separatkloakering?

Tidsfrister

Anlægsarbejdet for etapen færdigt Påbud på separering på egen grund* Frist for gennemførelse på egen grund*
Tredje kvartal 2022 Fjerde kvartal 2022 Andet kvartal 2023

 

*Vejledende perioder. Påbud om separering på ejendommen gives efter, at tilslutningsmulighed er givet. Herefter skal ejendommen være separeret senest 6 måneder efter. Påbud udsendes af Vejle Kommune.

Vi begrænser gener ved gravearbejde så meget som muligt 

I perioder under udførelsen vil det ikke være muligt at køre til ejendommen, og det anbefales i disse perioder at parkere bilen på de tilstødende veje. Vi sørger naturligvis for, at I bliver informeret, inden vi lukker for jeres vej eller indkørsel.

Når vi anlægger nye kloakker, kan vi ikke undgå, at det giver gener som støj, støv og lignende. Dette vil vi selvfølgelig forsøge at begrænse mest muligt, men helt undgås kan det desværre ikke.

Der vil løbende blive opsat rystelsesmålere, så vi kan reagere, hvis gravearbejdet skaber større vibrationer end tilladt.

Vi kan ikke undgå gener fra gravearbejdet, men vi begrænser dem mest muligt.

BYGGEPERIODE

2022 - 2023
PROJEKTLEDER
Billede af Simon Birch
Simon Birch
Ingeniør