Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Bredballe - separering af kloakker etape 7 - Brønsbjergvej m.fl.

Bredballe - separering af kloakker etape 7 - Brønsbjergvej m.fl.

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

2020 - 2022

Bedre badevandskvalitet i Vejle Fjord

Vejle Kommune ønsker at forbedre badevandskvaliteten i Vejle Fjord, og tillæg nr. 232 til Vejle Kommunes spildevandsplan er en del af Vejle Kommunes strategi om nedlæggelse af overløbsbygværkerne langs Vejle Fjord. Se hele strategien.

Tidsplan

Grundet den hårde frost, så blev opstarten udskudt til starten af marts - oprindelig opstart var var februar. Hvis alt går efter planen, kan vi stadig nå at være færdige i løbet af august.

Tidsfrister

Anlægsarbejde for etapen er færdigt *Påbud om separering på egen grund *Frist for gennemførelse af separering på egen grund
September 2021 September 2021 Marts 2022

 

*Vejledende datoer. Påbud om separering på ejendommen gives efter at tilslutningsmulighed er givet. Herefter skal ejendommen være separeret senest 6. mdr. efter

Vi forsøger at begrænse generne fra gravearbejdet mest muligt. Her ses gravearbejdet fra etape 6 i Bredballe

Projektgennemgang

De ejendomme der bliver berørt direkte, skal adskille regn- og spildevand efter udførelse af kloakken i denne etape.

I perioder under udførelsen vil det ikke være muligt at kunne køre til ejendommen, og det anbefales i disse periode, at parkere bilen på de tilstødende veje. I vil blive informeret inden vi lukker for jeres vej/indkørsel.

Vi må erkende, at vi under gravearbejdet larmer, fylder, sviner m.m. Dette vil vi selvfølgelig forsøge at begrænse mest muligt, men helt undgås kan det desværre ikke.

Der vil løbende blive opsat rystelsesmålere, så vi kan reagere, hvis arbejderne skaber større vibrationer end tilladt.

Inden anlægsopstart vil vi foretage en udvendig fotoregistrering af jeres ejendom og belægning.

Teamet som arbejder med projektet

Teamet, som arbejder med projektet

Åben skurvogn

Simon Birch og Gitte Spanglev Eriksen er at finde ved skurvognen på Kirkebakken hver torsdag i lige uger fra kl. 13 – 15 under udførelsen. Første gang der er åben skurvogn, er torsdag d. 11 marts.

 

Se præsentation

Information Vedr. Kommende Kloakarbejder På Brønsbjergvej, Bjerget, Vinbjergvej Og Fjordtoften 8.0.pptx
Download

Hvad er separatkloakering?

BYGGEPERIODE

2020 - 2022
PROJEKTLEDER
Billede af Simon Birch
Simon Birch
Ingeniør