Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Børkop - separering af kloakker

Børkop - separering af kloakker

BYGGEPERIODE

September 2019 - December 2022

Vi udskifter og udbygger løbende kloaksystemet for at forbedre miljøet. I september 2019 startede entreprenøren VAM op med anlægsarbejdet i Peder Brechts Parken, og selve anlægsarbejdet i området vil fortsætte til december 2022.
 
For at mindske overløb med spildevand til Skærup fra området ved Fuglekvartet vil kloakringsformen i Fuglekvarteret blive ændret fra fælleskloakering til separatkloakering, så regn- og spildevand fremover bliver transporteret i hver sit rørsystem. Dette arbejde udføres på baggrund af tillæg 216 til Vejle Kommunes Spildevandsplan, som er vedtaget af Vejle Byråd den 13. december 2018.
 
Arbejdet med kloakfornyelsen bliver udført i 4 etaper.  

Regnvandsbassiner med rekreativt løft

Forud for ledningsetaperne etableres regnvandsbassiner i Peder Breths Parken. Regnvandsbassinerne etableres i samarbejde med Vejle Kommune, således de inddrages som en aktiv del af Peder Brechts Parken og kommer til at fremstå som små søer, der forventes at bibringe parken et rekreativt løft.
 
Regnvandsbassinerne kommer ikke i fuld funktion før alle 4 etaper er gennemført.

Klik her for at se situationsplan over Peter Breths Parken. 

Fuglekvarteret etapeopdeling

Tidsfrister

Anlægsarbejdet er foran tidsplanen, og etape 1 og 2 blev afsluttet i november 2020.

Etape 3 påbegyndes august 2021 og forventes afsluttet december 2021.
Etape 4 påbegyndes januar 2022 og forventes afsluttet december 2022.

Selvom anlægsarbejdet er foran tidsplanen, så ændrer det ikke på fristen for separatkloakering på din egen grund. Tidsfristerne fastholdes, og du kan se dem her:

Etape  1) Frist for udtræden for overfladevand 2) Anlægsarbejdet
forventes færdig
3) Påbud om separering på egen grund 4) Frist for gennemførelse af separering
1 01.03.2020 31.12.2020 01.01.2021 01.07.2021
2 31.12.2020 31.12.2021 01.01.2022 01.07.2022
3 31.08.2021 31.12.2021 01.01.2023 01.07.2023
4 31.12.2021 31.12.2022 01.01.2024 01.07.2024

 

1) Overfladevand fra ejedommen skal det være frakoblet offentlig kloak på det anførte tidspunkt
2) Det offentlig anlægsarbejde skal efter planen være udført senest på det anførte tidspunkt
3) 4) Vejledende datoer: Påbud om separering på egen grund gives umiddelbart efter at
tilslutningsmulighed er etableret. Separeringen skal være gennemført 6 mdr. efter påbud er givet.

Etape 3 - 2021-2022

Lærkevej Uge 48-3
Asfalt: Peter Breths Vej - Lærkevej Uge 4-6

 

Etape 4 - 2022

Det grønne areal Uge 1-2
Stier ved Solsortevej 2 Uge 3-5
Styret boring i stien Uge 6-7
Solsortevej 2-6 Uge 6-8
Solsortevej 8-12 Uge 9-11
Spættevej Uge 9-14
Høgevej Uge 12-17
Mejsevej 10-16 Uge 18-20
Falkevej  Uge 21-27
Lærkevej 54-62 Uge 15-18
Lærkevej 30-52 Uge 19-27
Mejsevej 2-8 Uge 28-31

Tidsplanen er offentliggjort d. 1. december 2021. Der kan forekomme ændringer.

Hvad er separatkloakering?

BYGGEPERIODE

September 2019 - December 2022
PROJEKTLEDER
Billede af Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Civilingeniør