Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Bedre Badevand - spildevandsmotorvej nord

Bedre Badevand - spildevandsmotorvej nord

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

August 2022 - Sommer 2023

Spildevandsmotorveje: Direkte forbindelser til renseanlægget

70% af oplandet til Vejle renseanlæg er separatkloakeret. Separatkloakering er en modernisering af kloaksystemet, så spildevandet løber i ét rør til renseanlægget og regnvand løber i ét andet rør og ledes tilbage til naturen.   

Læs mere om separatkloakering

Som det er nu, ender en del af spildevandet fra oplandet i kloakledninger med både regn- og spildevand i Vejle Midtby. Kloaksystemet i Vejle Midtby er endnu ikke separatkloakeret og bliver det først om en årrække. Det betyder, at der kan ske overløb, når det regner.

Projektleder Martin Christian Jensen forklarer: ”Vi har nogle flaskehalse i kloaksystemet i Vejle By, og de skal afhjælpes med fire ”spildevandsmotorveje”. En række områder som Bredballe, Assendrup, Vinding og Søndermarken er helt eller delvist separatkloakeret, men der mangler at blive etableret direkte forbindelser til renseanlægget i Vejle.

De forbindelser kommer nu med ”spildevandsmotorvejene”, som er ekstra store kloakrør, der kan transportere spildevandet direkte til renseanlægget uden om de områder i Vejle Midtby, der ikke er separerede. Vi kan derved transportere spildevandet fra oplandet uden risiko for overløb."

Fire spildevandsmotorveje

Hvad er projekt Bedre Badevand?

Bedre Badevand er et af de største anlægsprojekter, Vejle Spildevand nogensinde har sat i værk. Vi reducerer antallet af overløb til den indre del af Vejle Fjord til et absolut minimum, og resultatet er bedre badevand til vejlenserne.

Bedre Badevand er en hurtig indsats, hvor vi i løbet af tre år gennemfører markante forbedringer på Vejle renseanlæg og kloaksystemet – til glæde for mennesker og natur. 

Bedre Badevands konkrete anlægsprojekter

  • Nye lagertanke til spildevand på Vejle renseanlæg, en ny pumpestation og en forøgelse af kloaksystemet fra havnen til renseanlægget
  • Fire ’spildevandsmotorveje’, der skaber direkte forbindelser til renseanlægget
  • Nye teknologier, der kan rense større mængder spildevand

Tre hurtige om Bedre Badevand

  • Formål: Bedre Badevand i Vejle Fjord
  • Byggeperiode: 2021-2024
  • Pris: 100 mio. kr.

BYGGEPERIODE

August 2022 - Sommer 2023
PROJEKTLEDER
Billede af Martin Christian Jensen
Martin Christian Jensen
Ingeniør/kloakmester