Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Bedre Badevand - kapacitetsudvidelse på Vejle Renseanlæg

Bedre Badevand - kapacitetsudvidelse på Vejle Renseanlæg

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

September 2021 - August 2022

Rense større mængder spildevand 

Renseanlæggets kapacitet er en vigtig faktor for, hvor meget vand der går i overløb - og især når det regner meget.

Vi ombygger seks eksisterende tanke, og vi implementerer en ny teknologi, der gør slammet tungere og får det til at bundfælde hurtigere. Når slammet bundfælder hurtigere, kan komme mere vand gennem renseanlægget. 

Vi forventer at kunne øge kapaciteten med mere end 80% fra 2500 m3/t til 4500 m3/t. 

Vi ombygger seks eksisterende tanke (fem af tankene kan ses i bunden af billedet), og vi implementerer ny teknologi. 

Hvad er projekt Bedre Badevand?

Bedre Badevand er et af de største anlægsprojekter, Vejle Spildevand nogensinde har sat i værk. Vi reducerer antallet af overløb til den indre del af Vejle Fjord til et absolut minimum, og resultatet er bedre badevand til vejlenserne.

Bedre Badevand er en hurtig indsats, hvor vi i løbet af tre år gennemfører markante forbedringer på Vejle renseanlæg og kloaksystemet – til glæde for mennesker og natur. 

Bedre Badevands konkrete anlægsprojekter

  • Nye lagertanke til spildevand på Vejle renseanlæg, en ny pumpestation og en forøgelse af kloaksystemet fra havnen til renseanlægget
  • Fire ’spildevandsmotorveje’, der skaber direkte forbindelser til renseanlægget
  • Nye teknologier, der kan rense større mængder spildevand

Tre hurtige om Bedre Badevand

  • Formål: Bedre Badevand i Vejle Fjord
  • Byggeperiode: 2021-2023
  • Pris: 100 mio. kr.

Mere information

Projekt Bedre Badevand 7.0.pdf
Download

BYGGEPERIODE

September 2021 - August 2022
PROJEKTLEDER
Billede af Claus Christensen
Claus Christensen
Chef for Produktion