Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Assendrup - to regnvandsbassiner

Assendrup - to regnvandsbassiner

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

24. februar 2021 - April 2021

Vi har for nyligt adskilt regn- og spildevandsledninger i Assendrup med udgangspunkt i tillæg nr. 207 til Spildevandsplanen. Arbejdet har moderniseret kloaksystemet og er med til at sikre en bedre vandkvalitet i Vejle Fjord. Nu skal vi nu i gang med at etablere to regnvandsbassiner.

Vores entreprenør H.H. Entreprenør A/S vil igangsætte anlægsarbejderne ved bassiner onsdag uge 8. Vi forventer at begynde med bassinet nær Tirsbækvej 13 og fortsætte med bassinet nær Tirsbækvej 2, når det første er færdigt.

Vi forventer at arbejdet med bassinerne vil tage 1-2 mdr.

Hvad betyder det for dig?

I vil formodentlig opleve lidt støj i dagtimerne fra de store maskiner, der skal udgrave de to bassiner og den jordkørsel, der vil foregå, når vi bortskaffer overskudsjorden.

 

BYGGEPERIODE

24. februar 2021 - April 2021
PROJEKTLEDER
Klaus K. Jensen
Ingeniør
76 41 37 41