Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61

Spærring af Bramdrupvej

Opdateringer 3

BYGGEPERIODE

2020 - 2023

Vi spærrer Bramdrupvej for at give dig nye kloakker

Vi er i gang med at modernisere kloakkerne i Aagaard Gravens, og vi er derfor nødt til at spærre Bramdrupvej, så vi kan etablere de nye kloakker.

  • Forventet tidsplan: Medio januar 2022 - april 2023
  • Vi starter i den nordlige del af byen ved Gamle Landevej og bevæger os sydpå til Aagaard Kro. Vi skilter med omkørsel.
  • Omlægning af busruter: Se sydtrafik.dk

 

Vi starter med at spærre Bramdrupvej mellem Ådalsvej og Sønderskovvej fra uge 2. Vi skilter med omkørsel via Ådalsvej og Starupvej. Cyklister og fodgængere kan fortsat passere. 

Kort over spærring af Bramdrupvej

Forventet tidsplan: Medio januar 2022 - april 2023.
Vi starter i den nordlige del af byen ved Gamle Landevej og bevæger os sydpå til Aagaard Kro.

Entreprenøren giver besked inden spærring af indkørsel

Vi kan desværre ikke give en detaljeret plan for, hvilke dele der er lukket hvornår. Det skyldes, at det er svært at forudsige, hvor langt vi når hver dag. Vores entreprenør kontakter naturligvis den enkelte husejer, inden vi spærrer jeres indkørsel. Vi tilstræber, at I får besked en uge inden og senest dagen før.
I er også meget velkomne til at tage fat i entreprenøren, som udfører arbejdet.

Hvad er separatkloakering?

Opdatering 12. august 2021
Se præsentation fra informationsmøde
Læs opdatering
Opdatering 06. juli 2021
Informationsmøde d. 11. august 2021
Læs opdatering

BYGGEPERIODE

2020 - 2023
PROJEKTLEDER
Billede af Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Civilingeniør