Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61

Se præsentation fra informationsmøde

Opdateringer 3

BYGGEPERIODE

2020 - 2023

Se præsentationen fra informationsmøde d. 11. august 2021

Separatkloakering Aagaard Gravens.pdf
Download
Opdatering 14. december 2021
Spærring af Bramdrupvej
Læs opdatering
Opdatering 06. juli 2021
Informationsmøde d. 11. august 2021
Læs opdatering

BYGGEPERIODE

2020 - 2023
PROJEKTLEDER
Billede af Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Civilingeniør