Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Opdatering 12. august 2021

Se præsentation fra informationsmøde

Opdateringer 2

BYGGEPERIODE

2020 - 2023

Se præsentationen fra informationsmøde d. 11. august 2021

Separatkloakering Aagaard Gravens.pdf
Download
Opdatering 06. juli 2021
Informationsmøde d. 11. august 2021
Læs opdatering

BYGGEPERIODE

2020 - 2023
PROJEKTLEDER
Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Civilingeniør
76 41 37 45
23 74 48 86