Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61

Informationsmøde d. 11. august 2021

Opdateringer 3

BYGGEPERIODE

2020 - 2023

Informationsmøde d. 11. august 

Vi afholder informationsmøde onsdag d. 11. august kl. 18.30 på Aagaard Kro, hvor vi vil fortælle om 1. etape af separatkloakeringen i Ågård-Gravens.

Informationsmødet er kun for lodsejere, som skal have separatkloakeret deres ejendom nu og frem til 2023. Vi har også sendt et brev ud til de berørte lodsejere.  

Til mødet deltager

  • Projektleder Ole Dregaard Hjeresen Jensen fra Vejle Spildevand
  • Den entreprenør der skal stå for anlægsarbejdet
  • Carsten Søndergaard fra det rådgivende ingeniørfirma CS Consult

Tilmelding:

Der kræves tilmelding til mødet, og vi opfordrer til, at der kun deltager én person fra de berørte ejendomme. Tilmelding til mødet skal ske via mail til odhje@vejlespildevand.dk eller besked til tlf. 23 74 48 86 – med information om hvilken adresse man repræsenterer og navn på deltager.

Husk at medbringe et gyldigt Corona-pas.

Opdatering 14. december 2021
Spærring af Bramdrupvej
Læs opdatering
Opdatering 12. august 2021
Se præsentation fra informationsmøde
Læs opdatering

BYGGEPERIODE

2020 - 2023
PROJEKTLEDER
Billede af Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Civilingeniør