Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle projekter / Ågård-Gravens - separering af kloakker og nedlægning af renseanlæg

Ågård-Gravens - separering af kloakker og nedlægning af renseanlæg

BYGGEPERIODE

2020 - 2023

Se præsentationen fra informationsmøde d. 11. august 2021

Separatkloakering Aagaard Gravens.pdf
Download

Vi forbedrer kloakkerne i Ågård-Gravens

Vi udskifter og udbygger løbende kloaksystemet for at forbedre miljøet. I en del af Ågård og Gravens er vi i gang med separatkloakering, hvor vi adskiller regn- og spildevand, så det fremover transporteres i hvert sit rørsystem.

Herudover skal det eksisterende renseanlæg i Ågård-Gravens nedlægges, og spildevandet skal fremadrettet pumpes til Haraldskær Renseanlæg via Ødsted. Regnvandet ledes til Borlev Bæk og Vester Nebel Å via 3 nye regnvandsbassiner, som skal etableres i området.

Dette arbejde udføres på baggrund af Vejle Kommunes Spildevandsplan, som er vedtaget af Vejle Byråd 9. december 2020.

Læs Vejle Kommunes Spildevandsplan

Hvad er separatkloakering?

Opstart: August 2021

Vi begyndte anlægsarbejdet i august 2021. Vi udfører arbejdet i 3 deletaper afgrænset af områderne ved:

  1. Bramdrupvej, Sofiesmindevej, Ved Møllen, Kærvej, Håstrupsmindevej, Phønixborgvej
  2. Toften, Borlevvej, Bramdrupvej, del af Ådalsvej, Sønderskovvej
  3. Bramdrupvej, Åglimt, del af Starupvej 

Tidsplan for den resterende del af Ågård-Gravens

Når den resterende del af byen skal separatkloakeres, sender vi et særskilt informationsbrev og afholder et nyt, særskilt informationsmøde for grundejerne.

Forventet tidsplan for området omkring Rugbjergvej, Havrevænget, Hvedevænget, Kløvervænget mm. er i 2027-2028. 

Den sydligste del af Bramdrupvej samt omkring Kirkebakken og Højgårdsvej forventes udført i 2030-2031.

BYGGEPERIODE

2020 - 2023
PROJEKTLEDER
Billede af Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Ole Dregaard Hjeresen Jensen
Civilingeniør