Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle byggemodninger / Uhrhøj - Planetbyen Vest - 1. og 2. etape - boligområde

Uhrhøj - Planetbyen Vest - 1. og 2. etape - boligområde

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

September 2020 - Primo/medio 2022

Ejerforhold: Kommunalt 

Boligenheder:

21 parceller i 1. etape

37 parceller i 2. etape

Hvad laver vi?
Etablering af kloakanlæg, herunder etablering af nyt regnvandsbassin til forsinkelse af regn- og overfladevand samt ny udløbsledning til recipient. Bassin og ledningsanlæg etableres med kapacitet til fremtidige etaper (parceller og tæt lav bebyggelse)

 

Hele området forventes færdigt primo/medio 2022

BYGGEPERIODE

September 2020 - Primo/medio 2022
PROJEKTLEDER
Billede af Martin Christian Jensen
Martin Christian Jensen
Ingeniør/kloakmester