Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle byggemodninger / Uhrhøj - Planetbyen Vest - 1. etape - boligområde

Uhrhøj - Planetbyen Vest - 1. etape - boligområde

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

September 2020 - Juni 2021

Ejerforhold: Kommunalt 

Boligenheder: 21 parceller i 1. deletape

Hvad laver vi?
Etablering af kloakanlæg, herunder etablering af nyt regnvandsbassin til forsinkelse af regn- og overfladevand samt ny udløbsledning til recipient. Bassin og ledningsanlæg etableres med kapacitet til fremtidige etaper (parceller og tæt lav bebyggelse)

BYGGEPERIODE

September 2020 - Juni 2021
PROJEKTLEDER
Martin Christian Jensen
Ingeniør
76413748