Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle byggemodninger / Mørkholt/Hvidbjerg - kloakering af sommerhuse

Mørkholt/Hvidbjerg - kloakering af sommerhuse

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

2023 - 2024

Bedre kloakker til sommerhusene i Hvidbjerg og Mørkholt

I 2021 startede vi med at forbedre kloakforholdene med offentlige spildevandskloakker i Hvidbjerg. Et arbejde, som er en del af Vejle Kommunes spildevandsplan:

Læs mere på www.vejle.dk/spildevand

Udover at give bedre kloakker i området er dette anlægsprojekt også med til at sikre vandkvaliteten i Vejle Fjord.

Fra januar 2023 og til og med april 2023 måler vi området op for at undersøge de lokale forhold og laver forskellige opmålinger, herunder måle dybden på sommerhusens septik- eller samletank. 

I løbet af foråret 2023 får grundejerne et brev fra os med en tegning, som viser placeringen af den nye brønd til spildevand, og mere information om det kommende arbejde.

Vi forventer at starte gravearbejdet fra uge 36 i 2023. 

Vi forventer at starte gravearbejdet fra uge 36 i 2023. 

Baggrund

Vejle Kommune vedtog d. 9. december 2020 en spildevandskloakering af et større sommerhusområde i Mørkholt og Hvidbjerg, hvilket er baggrunden for vores anlægsarbejde.

Læs mere om projektet på Vejle Kommunes hjemmeside.

Regnvand skal stadig håndteres med private foranstaltninger på egen grund.

BYGGEPERIODE

2023 - 2024
PROJEKTLEDER
Billede af Morten Smith
Morten Smith
Civilingeniør