Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, så ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle byggemodninger / Mørkholt/Hvidbjerg - kloakering af sommerhuse

Mørkholt/Hvidbjerg - kloakering af sommerhuse

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

2023 - 2024

Bedre kloakker til sommerhusene i Hvidbjerg og Mørkholt

Vi startede med at forbedre kloakforholdene med offentlige spildevandskloakker i Hvidbjerg. Et arbejde, som er en del af Vejle Kommunes spildevandsplan:

Læs mere på www.vejle.dk/spildevand

Udover at give bedre kloakker i området er dette anlægsprojekt også med til at sikre vandkvaliteten i Vejle Fjord.

Vi holder informationsmøde om det kommende anlægsarbejde den 22. august. Alle berørte grundejere har modtaget en invitation. 

Entreprenør på opgaven er Hans Ikjær Entreprenørforretning ApS.

Gravearbejdet starter i uge 36, og vi forventer at være færdige i uge 11 i 2024. 

Materialer fra informationsmødet 22. august

Spørgsmål Svar Fra Informationsmøde 22.08.2023.pdf
Download
Præsentation Informationsmøde 22.08.2023.pdf
Download

Tidsplan

  • Etape 1: Uge 36-45
  • Etape 2: Uge 38-47
  • Etape 3: Uge 44-50
  • Etape 4: Uge 49-8
  • Etape 5: Uge 3-11 

Vi starter gravearbejdet i uge 36 i 2023 og forventer at være færdige i uge 11 i 2024.

Baggrund

Vejle Kommune vedtog d. 9. december 2020 en spildevandskloakering af et større sommerhusområde i Mørkholt og Hvidbjerg, hvilket er baggrunden for vores anlægsarbejde.

Læs mere om projektet på Vejle Kommunes hjemmeside

BYGGEPERIODE

2023 - 2024
PROJEKTLEDER
Billede af Morten Smith
Morten Smith
Civilingeniør

This is not for humans ceo@vejlespildevand.dk