Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle byggemodninger / Mørkholt/Hvidbjerg - kloakering af sommerhuse

Mørkholt/Hvidbjerg - kloakering af sommerhuse

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

April 2021 - 2024

Bedre kloakker til sommerhusene i Hvidbjerg og Mørkholt

I uge 16 starter gravemaskinerne med at gå i jorden ved sommerhusområdet i Mørkholt og Hvidbjerg. Vores mål er at forbedre kloakforholdene med offentlig spildevandskloak, som bl.a. er med til at sikre vandkvaliteten i Vejle Fjord. Hele projektet varer de næste tre-fire år, og 1. etape er som sagt på trapperne nu.

Bliv tilsluttet den nye kloak allerede inden sommerferien

For en række sommerhuse er det muligt at blive tilsluttet den nye kloak allerede inden sommerferien, når gravemaskinerne er i gang med første etape og ”kommer forbi”. Det drejer sig om en række sommerhuse på Enebærvej, Borlevvej, Johannevej, Bjørnsvej, Fædrift, Larsens Plads, Fyrstien, Bjergstien og Hvidbjergvej nr. 53, 55 og 44. Er du interesseret, kan du kontakte civilingeniør Morten Smith på tlf. 51 85 73 65 eller mail mosmi@vejlespildevand.dk

Den formelle frist for at blive tilsluttet er ultimo 2023, men hvis du er interesseret i at få dit sommerhus tilsluttet allerede nu, så er muligheden der.

Prisen er 38.712 kr. inkl. moms, hvilket er 60% af standardtilslutningsbidraget, da der kun forsynes for spildevand (Se evt. vores prisliste). Vi opkræver beløbet, når vi har etableret skelbrønd på din sommerhusgrund.

Anlægsarbejdet går i gang i uge 16

Hvad etablerer vi i etape 1?

Vi etablerer en ny pumpestation ved Fædrift 16 bag den eksisterende toiletbygning og en 1,7 km lang trykledning, der skal pumpe spildevandet mod Gårslev og videre til rensning på Brejning renseanlæg. Derudover etablerer vi 60 stikledninger til nye sommerhusgrunde og 40 ekstra stikledninger som forberedelse til en række eksisterende sommerhuse.

Tidsplan 

  • Uge 16-27: Etablering af nyt kloakanlæg fra Bjørnsvej og nordpå mod nyt sommerhusområde ved Lavbolsvej.

  • Uge 17-26: Etablering af nyt kloakanlæg fra ny pumpestation ved Fædrift 16 til krydset Fædrift/Hvidbjergvej.

  • Uge 25-26: Etablering af pumpestation på Fædrift 16.

  • Uge 32-35: Etablering af nyt kloakanlæg fra Fædrift til Bjørnsvej via Enebærvej/Johannevej. Etablering af kloakanlæg fra krydset Hvidbjergvej/Fædrift til Hvidbjergvej 53

  • Uge 28-34 : Etablering af trykledning langs Fædrift mod vest til eksisterende bassin og pumpestation ved Høllvej øst for Gårslev.

Tidsplanen er opdateret d. 6. juli 2021

Baggrund

Vejle Kommune vedtog d. 9. december 2020 en spildevandskloakering af et større sommerhusområde i Mørkholt og Hvidbjerg, hvilket er baggrunden for, at vi går i gang med anlægsarbejdet. Du kan læse mere om projektet på Vejle Kommunes hjemmeside. Regnvand skal stadig håndteres med private foranstaltninger på egen grund.

BYGGEPERIODE

April 2021 - 2024
PROJEKTLEDER
Morten Smith
Civilingeniør
76 41 37 46
51 85 73 65