Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle byggemodninger / Mørkholt/Hvidbjerg - kloakering af sommerhuse

Mørkholt/Hvidbjerg - kloakering af sommerhuse

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

April 2021 - 2028

Ejerforhold: Privat

Boligenheder: 100-200 sommerhuse over en længere årrække

Hvad laver vi?
Vi er i gang med at planlægge dette projekt, hvor vi skal etablere kloakanlæg til både nye og eksisterende sommerhuse i området. Vi etablerer kloakanlæg til spildevandet, og regnvandet skal fortsat håndteres ved private foranstaltninger. 

Vi etablerer også en ny pumpestation ved Fædrift, der skal pumpe spildevandet mod Gårslev og videre til rensning på Brejning renseanlæg. 

 

BYGGEPERIODE

April 2021 - 2028
PROJEKTLEDER
Morten Smith
Civilingeniør
76 41 37 46