Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle byggemodninger / Jelling - Frihedslunden 2. etape - boligområde

Jelling - Frihedslunden 2. etape - boligområde

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

September 2020 - Marts 2021

Ejerforhold: Privat

Boligenheder: 9 parcelhusgrunde

Hvad laver vi?
Vi etablerer etablerer kloakanlæg, så spildevandet kan afledes til vores system. Regnvandet nedsives lokalt.

BYGGEPERIODE

September 2020 - Marts 2021
PROJEKTLEDER
Lene Kristoffersen
Civilingeniør
76 41 37 43