Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Projekter / Oversigtskort - aktuelle byggemodninger / Grejs - Pavevænget - boligområde

Grejs - Pavevænget - boligområde

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

Oktober 2022 - Juni 2023

Ejerforhold

Kommunal

Boligenheder

37 parcelhuse                                                                   

Hvad laver vi?

Vi etablerer kloakanlæg i udstykningen, et tilhørende regnvandsbassin og en pumpestation for spildevandet. Spildevandet bliver tilsluttet det eksisterende kloaksystem ved Grejsbjergvej øst for området, mens regnvandet ledes ud mod bækken mod nord som et kildevæld.

BYGGEPERIODE

Oktober 2022 - Juni 2023
PROJEKTLEDER
Billede af Lene Kristoffersen
Lene Kristoffersen
Civilingeniør