Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Grejs Nord - boligområde

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

Juni 2020 - Februar 2021

Ejerforhold: Kommunalt 

Boligenheder: 29 parcelhusgrunde, en ny vej og 72 rækkehuse.

Hvad laver vi?
Vi udfører regn- og spildevandskloak samt udvidelse af et eksisterende regnvandsbassin. I samarbejde med Vejle Kommune omlægges også en større trykledning som forberedelse til opførelse af 72 rækkehuse. I projektet forberedes også til afledning af regn- og spildevand fra fire byggegrunde beliggende bag ved Grejs Friskole.

Det eksisterende regnvandsbassin i Grejs er blevet udvidet. 

BYGGEPERIODE

Juni 2020 - Februar 2021
PROJEKTLEDER
Simon Birch
Ingeniør
76 41 37 44