Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61

Give - nyt regnvandsbassin

BYGGEPERIODE

April 2021 - Forår 2022

Vi etablerer et nyt regnvandsbassin på ca. 5000 m3 med ca. 400 m. adgangsvej. Anlægsarbejdet indebærer bl.a. 2 underføringer under banen og tilhørende kloakledninger.

Både regnvandsbassinet og kloakledningerne er en forlængelse af arbejdet med den kommunale erhvervsbyggemodning ved Askevej. 

BYGGEPERIODE

April 2021 - Forår 2022
PROJEKTLEDER
Billede af Jane Mørk Bøjlesen
Jane Mørk Bøjlesen
Ingeniør