Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Give - nyt regnvandsbassin

Fakta
Opdateringer 0

BYGGEPERIODE

April 2021 - Juli 2021

Vi etablerer et nyt regnvandsbassin på ca. 5000 m3 med ca. 400 m. adgangsvej. Anlægsarbejdet indebærer bl.a. 2 underføringer under banen og tilhørende kloakledninger.

Både regnvandsbassinet og kloakledningerne er en forlængelse af arbejdet med den kommunale erhvervsbyggemodning ved Askevej. 

BYGGEPERIODE

April 2021 - Juli 2021
PROJEKTLEDER
Jane Mørk Bøjlesen
Ingeniør
76 41 37 71