Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Sebastian Ravn

Sebastian Ravn

Sebastian Ravn

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg er en ung og ernærings mand på 35 år, der er opvokset i vejle. Klima, miljø og rent badevand har min helt store interesse og via min uddannelse som civilingeniør i miljøteknologi samt erhvervserfaring er min viden ligeledes stor indenfor området.

Der er ingen tvivl om, at der i de kommende år vil blive større og større udfordringer med at håndtere de øgede vandmasser i byerne og på landet. For at håndtere de øgende vandmasser vil der skulle laves mange forskellige projekter og tiltag i hele Vejle Spildevand forsyningsområde. Her er det rigtig vigtigt, at løsningerne giver størst værdi for forbrugerne og tager hånd om de problemer, der er hos den enkelte forbrugere.

Jeg vil som forbrugerrådsrepræsentant arbejde for, at forbrugerne for mest værdi for spildevandsbidraget.

Jeg har gennem min erhvervskarriere arbejdet med spildevand og klimahåndtering og arbejder i dag med rådgivning af entreprenører og kloakmestre. Derigennem har jeg fingeren på pulsen i branchen og ser, hvilke udfordringer den enkelte forbruger kan opleve, i forhold til spildevandsafledning og regnvandshåndtering.

Jeg har ligeledes gennem mit arbejde stor indsigt i forsyningssektoren og hvilke løsninger der laves rundt omkring i Danmark. Dette gør mig til en stærk kandidat på området, da jeg besidder evnen til at se samspillet mellem de strategiske planer på overordnet niveau, samt de helt lokale udfordringer der kan være.

Denne viden sammensat med min erfaring fra bestyrelsesarbejde i bl.a. KTVI (Kloakmesterens TV-Inspektion) samt DM&E (Danske Maskinstationer og Entreprenører) gør, at jeg kan være med til at finde de helt rigtige løsningen til gavn for Vejle Spildevands forbrugere.