Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Keld Rasmussen

 

Keld Rasmussen

Keld Rasmussen

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller op som kandidat til bestyrelsen for Vejle Spildevand, fordi jeg gerne vil bidrage til, at forbrugernes interesser varetages bedst muligt.

Det sker efter min opfattelse ved, at Vejle Spildevand i et tæt samarbejde med Vejle Kommune sikrer, at vores spildevand renses på en måde, så vandet i Vejle Fjord er fri for bakterier og renset for næringsstoffer. Det giver nemlig god badevandskvalitet og klart vand i fjorden. Desuden skal vand udledt til vandløb og søer også være så godt renset, at det ikke påvirker vandkvaliteten, således at fisk og andre dyr i vores søer og vandløb kan trives bedst muligt.

Desuden skal Vejle Spildevand hjælpe med at hindre oversvømmelser når det regner og når der er højvande i fjorden. Det skal også ske i et tæt samarbejde med Vejle Kommune.

Min baggrund for at kunne bidrage til dette er, at jeg som biolog har arbejdet professionelt både med disse opgaver og andre opgaver indenfor natur og miljøområdet hele mit arbejdsliv. Jeg er nu gået på pension og kan godt tænke mig at bidrage med min viden i arbejdet med at sikre den bedst mulige udnyttelse af forbrugernes penge, således at vi får et dejligt rent vandmiljø og vi undgår skadelige oversvømmelser i både Vejle By og i resten af kommunen.

Jeg har været ansat i både Sønderjyllands og Vejle amter, samt i Horsens Kommune, hvor jeg har haft titel som bl.a. afdelingsleder, kontorchef og naturchef.

Jeg er 67 år og har boet på Søndermarken i Vejle siden 1985. Er gift, har 3 børn og 4 børnebørn.