Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Kaj Grove Poulsen

Kaj Grove Poulsen

Kaj Grove Poulsen

Hvorfor stiller jeg op?

Mit navn er Kaj Grove Poulsen. Jeg er 59 år og bor sammen med min kone Ninna i Thyregod. Jeg er uddannet maskintekniker, og har arbejdet som udviklingsleder de sidste 20 år. Jeg er nu selvstændig med eget rådgivningsfirma.

Jeg stiller op til bestyrelsen i Vejle Spildevand fordi jeg ser en lang række udfordringer på området i fremtiden. Jeg har selv arbejdet med miljøteknik i mange år, og mener at jeg har et solidt fagligt fundament til at kunne tage del i de beslutninger, som bliver nødvendige fremover.

Som forbrugerrepræsentant mener jeg det er vigtigt at arbejde på sikre et fornuftigt niveau på afregningspriserne, men også være parat til tage de nødvendige beslutninger for at imødekomme de fremtidige behov på området.

De udfordringer, som klimaforandringer skaber med hensyn til kapacitet til bortledning af overfladevand, og håndtering af stadig mere hyppigt forekommende skybrud vil kræve store investeringer i fremtiden. Især Vejle by oplever hyppigt behovet for klimasikring, men også omegnsbyerne er udfordret ved store regnskyl. Det giver, udover de direkte problemer med oversvømmelser, også problemer med badevandskvaliteten. De investeringer som man står foran for at løse dette, vil jeg gerne være med til at præge.

Det er dyrt at håndtere spildevand og neutralisere næringsstoffer, men man har på spildevandsområdet stor ekspertise med hensyn til at løse disse opgaver. Jeg vil gerne være med til at skubbe til en udvikling, hvor de private virksomheder og offentlige spildevandsselskaber i højere grad har lov til at indgå i samarbejde til begges fordel, så man får investeringerne udnyttet bedre, næringsstofferne genanvendt og forbrugerne dermed får en lavere afregningspris

Jeg vil arbejde på at fremme den igangværende udvikling, hvor nye teknikker muliggør at vort spildevand i højere grad betragtes som en ressource i stedet for et affaldsproblem, og hvor behandling af spildevand måske endda kan ende med at blive en god forretning.

I vores travle hverdag bekymrer de fleste sig af gode grunde ikke om spildevandet, så længe det bare forsvinder! Men det er en stor og samfundsmæssig vigtig opgave at det forsvinder på en bæredygtig måde. Det vil jeg godt arbejde for.