Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Signe Krog

Signe Krog

Signe Krog

Jeg vil arbejde for

 • At forbrugerpriserne holdes i ro de nærmeste år
 • At rensning af spildevandet skal foretages billigst muligt til gældende rensningsstandard
 • At de øgede regnmængder håndteres, gerne i kombination med rekreative naturområder.
 • At information om nye tiltag forbedres – både de gavnlige virkninger, men også evt. gener i etableringsfasen.

Jeg bidrager med

 • Erfaring med bestyrelsesarbejde
 • Erfaring med store investeringer, som bør være en fordel set i lyset af Vejle Spildevands planer om at anvende ½ mia. de nærmeste år
 • Min kommercielle profil kan være nyttig som supplement til de tekniske profiler i bestyrelsen
 • Stor interesse for klima og bæredygtighed

Baggrund

 • Økonomisk uddannelse fra Aarhus Universitet suppleret med en bestyrelsesuddannelse i 2020
 • Siden 2007 ansat hos Kirk Kapital i Vejle
 • Mange års beskæftigelse med at passe på andre folks penge og få dem til at vokse