Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Stefan Højriis Kristensen

Stefan Højriis Kristensen

Stefan Højriis Kristensen

Kære forbruger.

Jeg hedder Stefan Højriis Kristensen og ønsker at blive forbrugerrepræsentant. 

Til daglig arbejder jeg som Projektingeniør (Udd. Maskinmester) hos Evida i Middelfart, hvor jeg arbejder med infrastruktur i Bio gas / Gas -forsyning. Jeg tilhører den elektriske side af infrastrukturen.

Ud fra det jeg beskæftiger mig med i dag og har beskæftiget mig med tidligere, så mener jeg faktisk, at jeg kan byde ind med meget på grund af min tekniske forståelse for infrastruktur, drift og vedligehold.

Min baggrund kan være medvirkende til at sikre de bedste, praktiske, driftssikre og de mest bæredygtige løsninger til de fremtidelige projekter.  Vejle Spildevand har et stort område med mange km rør. Derfor er det vigtigt at ressourcerne bliver anvendt rigtigt. Vi har jo også ydre områderne som Thyregod, Grejs, Hvidbjerg, Egtved og Give med.

Personligt mener jeg at bestyrelsesarbejde er vigtigt og udfordringerne tiltaler mig særdeles.

Vi kan bare se på, hvad Vejle Spildevand har af aktive opgaver og kommende opgaver, hvor der er lagt meget vægt på klima, miljø og badevand i 2022-26 med 500 mil. kr. hen over perioden. 

Eksempel på badevand i Vejle.

  • Tre nye lagertanke til spildevand på Vejle renseanlæg, en ny pumpestation og en forøgelse af ledningssystemet fra havnen til renseanlægget.
  • Flere ’spildevandsmotorveje’
  • Nye teknologier, der kan rense større mængder spildevand

 

Med venlig Hilsen
Stefan Højriis Kristensen