Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Morten Kristensen

Morten Kristensen

Morten Kristensen

Derfor stiller jeg op til Vejle Spildevand A/S bestyrelse som forbrugerrepræsentant

Jeg hedder Morten Kristensen og bor i Børkop. Gennem mange år har jeg politisk arbejdet med spildevandsplaner, og området har min store interesse.

Jeg er indtil nytår 2021 medlem af Vejle Byråd, herunder Teknisk Udvalg, og har de seneste år været en kommunens repræsentanter ved selskabets generalforsamlinger.

Efter nytår kan jeg frit arbejde i bestyrelsen uden anvisninger fra Vejle Byråd, og jeg vil have tiden til at være et aktivt bestyrelsesmedlem.

Selskabet ejes 100% af Vejle Kommune, men det er alligevel vigtigt, at Vejle Spildevand A/S har en forbrugerrepræsentant, som ikke er en del af byrådet. En forbrugerrepræsentant er borgernes talerør, og det vil jeg være, hvis du stemmer på mig.

Jeg hører til dem, der lytter til kritik og råd fra borgerne, også selvom arbejdet i bestyrelsen kræver fortrolighed. Dette forhindrer mig dog ikke i, at fremlægge de ting og synspunkter borgerne kommer med. Derfor vil borgerne, hvis jeg kommer i bestyrelsen, altid kunne rette henvendelse til mig.

Som forbrugerrepræsentant i bestyrelsen, vil jeg arbejde for at Vejle Spildevand A/S er førende til at skabe gode og miljøvenlige løsninger. Vi skal være med til at fremtidssikre kommende års udfordringer på klima- og miljøområdet.

Vejle Spildevand A/S skal også i de kommende planer og visioner være førende i relation til forbrugerne, herunder afholde møder, enten for hele kommunen eller lokalområder.

Jeg er ikke i tvivl om, at der er nok at tage fat på, bl.a. med at følge op på de visioner og planer, som Vejle Spildevand A/S arbejder ud fra.

Jeg vil som forbrugerrepræsentant stå for en ansvarlig fordeling af udgifter på spildevandsområdet, til såvel privatforbrugere som erhvervslivet. Vi skal alle bidrage til gode og fornuftige løsninger.

Du skal stemme på mig:

  • Da jeg vil være en god forbrugerrepræsentant
  • Da jeg gennem årene har opnået erfaring med spildevandsområdet og de udfordringer, der er og vil komme de kommende år. Klimaet ændrer sig, og derfor skal der skabes holdbare løsninger for at sikre boliger m.m.
  • Da jeg står for troværdighed
  • Da jeg vil arbejde og lytte til borgerne holdninger, for at skabe et renere miljø
  • Da jeg ønsker at Vejle Spildevand A/S skal være førende med en grøn profil, og sikre fremtidens store udfordringer

Er du enig i disse synspunkter, så stem på mig, der er sund fornuft.