Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

John Kaare

John Kaare

John Kaare

Hvorfor stiller jeg op?

Tiden er kommet hvor der er forbrugervalg til Vejle Spildevand. 

I sidste periode har jeg siddet i bestyrelsen som forbruger-repræsentant.

Den kommende periode byder på mange store udfordringer.

Jeg har brug for din hjælp og stemme, så jeg kan blive genvalgt.

Jeg er selvstændig erhvervsdrivende og har mange års bestyrelseserfaring fra en bred vifte af foreninger og organisationer.

Jeg vil arbejde for

  • At vi lukker rent vand ud i fjorden, så vi kan beholde vores blå flag.
  • At undgå oversvømmelser ved at få styr på de vandmængder, som på grund af skybrud og uvejr, bliver hyppigere.
  • At separering af spildevand giver mindst mulig ulempe for forbrugeren.
  • At prisen for afledning af spildevand bliver billigst mulig.

Jeg håber, at du stemmer nu, og at krydset bliver sat ved John Kaare. 

Husk at både lejere og ejere kan stemme for alle afleder spildevand i Vejle Kommune.