Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Jens Christian Jensen

Jens Christian Jensen

Jens Christian Jensen

Begrundelsen for at stille op til valget er: Indflydelse på fremtiden for Vejle Spildevand

Mit navn er Jens Chr. Haxholm Jensen og bosat i Børkop. Jeg er uddannet som ingeniør i 1974 og har altid arbejdet med emnet ”spildevand”, heraf ca. 40 år som rådgivende ingeniør. Selv om det primært har været med ”afløbssystemer” har jeg dog en udmærket indsigt i hele kæden fra ”producent” via ledningsanlæg til renseanlæg og recipient. Min viden omfatter ikke kun det faglige, men også økonomi, myndighedsbehandling m.m.

Når vi taler om ”spildevandsanlæg” er der tale om virkelig lang levetid og derfor er prioriteringen af indsatsområder væsentlig og kompliceret.

Naturligvis spiller økonomien en stor rolle, men rammerne for økonomien er stort set fastlagt af andre så som ejeren (Vejle Kommune), myndigheder (kravværdier o.l.) og Forsyningssekretariatet.

Derfor er det lidt af et puslespil at få brikkerne sat sammen, så effekten bliver bedst muligt, ikke mindst på langt sigt.

Selv om bestyrelsesarbejde ikke er detailorienteret, er det min holdning, at indsigt i branchen kan være et godt grundlag til at træffe de rette (optimale) beslutninger.

Jeg mener således, at mit grundlag for at kunne opnå indflydelse er til stede og vil med glæde se frem til at være med til at påvirke den retning, forsyningen skal bevæge sig i fremover til gavn for alle borgere i Vejle Kommune.

Samtidigt skal der også være fokus på, at sammensætningen af forsyningens personale er optimal og at forsyningen forbliver at være en ordentlig og interessant arbejdsplads.

I mange år har jeg deltaget i frivilligt arbejde og de seneste 5 år har jeg lagt rigtig megen energi i Børkop Lokalråd, hvilket bl.a. har udbygget mit kendskab til såvel embedsværket og det politiske system i Vejle Kommune. I forvejen har jeg kendskab til Vejle Spildevand.

Ydmyghed, respekt, troværdighed/tillid. Disse er mit udgangspunkt for at indgå i samarbejdet i bestyrelsen.

Det er mit håb, at du vil stemme til forbrugervalget og naturligvis, at det bliver på mig.

Så vil jeg i de kommende 4 år gøre mit til at påvirke beslutningerne ud fra forbrugernes synspunkt, så vi opnår så god en effekt som muligt på klimaets udvikling, minimerer effekter af klimaforandringerne (oversvømmelse og stigende grundvandsspejl) og stadig sikrer en god forsyningssikkerhed. Udfordringer er der i hvert fald nok af i rigtig mange år.

Venlig hilsen

Jens Chr. Jensen