Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00

Gitte Eriksen

Gitte Eriksen

Gitte Eriksen

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg er en kvinde på 47, med en baggrund som brolægger, selvstændig anlægsgartner og jordbrugsteknolog. Jeg bor sammen med min mand og yngste søn på 20 år, derudover har jeg en søn på 25 år.

Jeg er meget interesseret i hvordan vi løser nutidens og fremtidens klimaudfordringer, både i forhold til vand, varme, de mere voldsomme vejrskift vi oplever, men også i forhold til hvordan vi fortsat skaffer de ressourcer vi har brug for, uden at udpine den jord vi lever på.

Der er jo ikke nogen der har lyst til at have begrænset adgang til vand, varme og elektricitet i det samfund vi arbejder og lever i, i dag.

Igennem mit arbejde har jeg både haft med den ”pæne” side som løsninger med planter og træer at gøre, men jeg har også haft med den mere ”usynlige” side at gøre, såsom kloakering og regnvandsopsamling til brug i toiletter og vaskemaskine.

Det har vakt min nysgerrighed, og derfor vil jeg gerne være med til at udvikle og investere i fremtidens håndtering af vores regn- og spildevand.

I hverdagen er der ikke mange der tænker over de kilometervis af rør der ligger i jorden, og håndterer de forskellige typer vand der måtte være. Det er først når vejristene er stoppede, vandet kommer op af gulvristen i stedet for at løbe ud, og der ikke kommer vand ud af hanen at vi reagerer.

Heldigvis er der folk der tager sig af den slags i hverdagen, men kan vi nå at tænke lidt længere frem til regnvandsbassiner, kanaler der styrer vandet fra skråningerne og andre kreative løsninger, så er nået et skridt i den rigtige retning.

Jeg vil gerne bidrage med hvordan almindelige borgere oplever de udfordringer i hverdagen, og forhåbentlig også bidrage med input og gode ideer til fremtidens håndtering af vores regn- og spildevand.