Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 70 23 60 61
Forsiden / Hvem er vi? / Energikrise

Strømafbrydelser kan påvirke vandforsyningen - så spar på vandet

Myndighederne har varslet risiko for planlagte strømafbrydelser i vinteren 2022-2023 som følge af den internationale energikrise. Samtidig vil den manglende kapacitet i det danske elnet også kunne volde problemer.

Hvis det sker, vil det ramme forsyningen af drikkevand og håndteringen af spildevand, som er relevant for dig som kunde hos Vejle Spildevand.

Vi har her på siden samlet alle informationer om betydningen af strømafbrydelser for vandforsyningen og en række tips til, hvordan du kommer godt igennem afbrydelsen som forbruger, og hvordan I kan hjælpe hinanden i det område, hvor du bor.

Informationen er lavet i samarbejde med DANVA, vores brancheorganisation for drikkevands- og spildevandsselskaber, og omfatter derfor information om både forsyning af vand og håndtering af spildevand.

Den internationale energikrise i 2022 og 2023 påvirker både forbrugere og virksomheder - og dermed også Vejle Spildevand, især på elforsyningen, som driver pumper og renseanlæg. Selvom Danmark er godt stillet i energikrisen med relativt høj forsyningssikkerhed, kan presset på især elforsyningen blive stort, især hvis vi får en meget kold og vindstille periode, hvor forbruget er højt og elproduktionen lav.

Derfor har myndighederne varslet mulighed for planlagte strømafbrydelser – såkaldte brownouts – hvis Danmark kommer i en situation, hvor der ikke er strøm nok til at dække hele landets behov. Strømafbrydelserne vil ramme ét område ad gangen i korte perioder, så strømforsyningen kun er lukket lokalt i maksimalt to timer.

En strømafbrydelse i et helt område vil påvirke meget af det, vi tager for givet i dagligdagen – også vandforsyningen; både dit drikkevand og det spildevand, der bliver ledt væk fra f.eks. toilet og bad.

For Vejle Spildevands vedkommende vil en strømafbrydelse f.eks. ramme vores mange pumper, der flytter vandet væk fra dig - og elektroniske og digitale processer og styresystemer på renseanlæg. Og så vil det kunne ramme vores kommunikationssystemer, så vi ikke kan informere dig som forbruger om driftssituationen.

Dermed vil en strømafbrydelse kunne betyde, at:

  • Du ikke har drikkevand i hanen.

  • Vi ikke kan sende information ud via hjemmeside, sms og sociale medier, som ikke nødvendigvis virker under en strømafbrydelse.

  • Spildevand ikke kan blive pumpet videre i kloaksystemet. Spildevandet kan derfor løbe tilbage i kældre eller blive til overløb.

I værste fald kan vi altså risikere overløb af urenset spildevand, men da nedlukningen kun varer to timer, forventer vi ikke, at der i Vejle Spildevand bliver problemer.

Vi har testet vores pumper og systemer, og de har kapacitet til at fungere uden strøm 2-4 timer, og de varslede strømafbrydelser varer maksimalt to timer. Kun hvis der i forbindelse med strømafbrydelsen er skybrud eller meget kraftig regn, kan vi få problemer.

Det allervigtigste råd er ikke at bruge vand, hverken fra vandhanen eller på toilet eller badeværelse.  På den måde passer vi alle sammen på vores vandledninger og kloakker og hindrer overløb med spildevand til boliger eller vandmiljø, indtil strømmen er tilbage, og vores systemer fungerer igen.

Før strømafbrydelsen

En planlagt strømafbrydelse vil ikke være kendt særligt lang tid i forvejen. Højst dagen før, måske nogle timer i forvejen, eller slet ikke.

Hvis det er muligt for os at varsle dig inden en strømafbrydelse, vil vi gøre det via hjemmeside, sms og Facebook. 

Tilmeld sms-service

Strømafbrydelser kan dog også ramme kommunikationssystemerne, så vi ikke kan informere digitalt.

Brownouts vil desuden blive meldt bredt ud af relevante myndigheder, så snart en planlagt strømafbrydelse bliver nødvendig, da det vil være en national krisesituation.

  • Drikkevand: Du skal så vidt muligt undgå at bruge vand under en strømafbrydelse og umiddelbart efter, så systemerne igen kan komme op at køre igen. Du bør derfor tappe vand i en flaske eller en større dunk, hvis en strømafbrydelse bliver varslet, så du har til forbrug i nogle timer.

  • Spildevand: Du skal ikke gøre noget for at forberede dit kloaksystem til en strømafbrydelse.

Under strømafbrydelsen

Mens der er strømafbrydelse, er det allervigtigste at undgå at bruge vand, hvis det er muligt. Både fra vandhanen i køkkenet og fra vandinstallationer som toilet, vaskemaskine, bad eller vandslange.

  • Drikkevand: Lad være med at tænde for vandhanen. Bor du tæt på dit lokale vandværk, kan du godt have vand i hanen. Men bruger du af det, kan du skabe problemer i rørene for andre kunder, der bor længere væk. Det kan også være, at der er vand, men trykket er lavt. Så kort fortalt skal du undgå at bruge vand.

  • Spildevand: Lad så vidt muligt være med at bruge dit afløb eller dit toilet under en strømafbrydelse. Hæld ikke noget i afløbet i vasken eller bruseren, og undlad at skylle ud i toilettet. På spildevandsnettet er pumper med til at sikre, at spildevandet flyttes ind til renseanlæggene. Uden strøm fungerer pumperne ikke, og spildevandet hober sig i bedste fald op i rørene. I værste fald – fx hvis det regner kraftigt samtidig – kan rørene blive fyldt op, hvilket kan medføre oversvømmelse af kældre og overløb til naturen. Så du er med til at passe på din egen og dine naboers sundhed og naturen omkring dig, hvis du undgår at bruge afløbet under en strømafbrydelse.

Efter strømafbrydelsen

Når strømmen vender tilbage og du får strøm i huset, har vandforsyningen og spildevandshåndteringen også strøm.

Hvis du ikke har brug for at bruge drikkevand eller skylle spildevand ud i kloakken med det samme, så vent gerne, så vores systemer ikke bliver unødigt overbelastet.

Det vil give et stort pres på ledningsnettet og pumperne og øge risikoen for brud og skader, hvis alle forbrugere lukker op for hanerne og skyller ud i afløbene umiddelbart efter en strømafbrydelse.