Kontoret er lukket. Har du et akut kloakproblem, ring på vagttelefon +45 76 81 08 00
Forsiden / Dit spildevand / Priser / Priser 2019

Priser 2019

Vandafledningsbidrag

ekskl. moms i kr. 

inkl. moms i kr.

Det faste bidrag:
Fast årligt bidrag pr. spildevandsførende stik. 

627,52 784,40
Det variable bidrag:
Vandafledningsbidrag pr. m3
målt vandforbrug
   
Trin 1: Almindelige forbrugere 32,00 40,00
Trin 2 25,60 32,00
Trin 3 12,80 16,00
     
Trin 2 og 3 gælder kun for ejendomme med erhverv, der er tilmeldt betaling efter trappemodellen.    

For boliger uden vandmåler har vi fastsat det årlige bidragspligtige vandforbrugtil 170 m3 /pr. boligenhed/år og for sommerhuse 70 m3 /år. For sommerhuse, der anvendes som helårsbeboelse, dog for 170 m3/år.

Tilslutningsbidrag

ekskl. moms i kr.

inkl. moms i kr.

Tilslutningsbidrag pr. boligenhed 51.504,00 64.380,00
Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme pr. påbegyndt 800 m2
grundareal
51.504,00 64.380,00

Særbidrag

EKSKL. MOMS I KR.

INKL. MOMS I KR.

Administrationsbidrag for ejendomme,
hvorfra der opkræves særbidrag, pr. ejendom
30.000,00 37.500,00

Tømningsordningen for hustanke
/bundfældningstanke

EKSKL. MOMS I KR. 

INKL. MOMS I KR.

Tømning af bundfældningstank op til 5 m3 505,60 632,00
Tillægspris pr. m3 ved tanke større end 5 m3 160,00 200,00
Forgæves kørsel 505,60 632,00
Tillægspris ved tungt dæksel - over 50 kg 288,00 360,00

Tømningsordningen gælder kun for bundfældningstanke med afløb.

Pris for anden modtagelse af spildevand

EKSKL. MOMS I KR.

INKL. MOMS I KR.

For modtagelse af spildevand fra samletanke og spul af kloak på Vejle Spildevands renseanlæg, efter indgået aftale med Vejle Spildevand.
Pris pr. aflæsning
200,00 250,00
For modtagelse af septisk slam på Give renseanlæg, pr. m3 75,00 93,75
For modtagelse af septisk slam på Vejle renseanlæg, pr. m3 35,00 43,75

Modtagelse af øvrige spildevandstyper ud over ovenstående skal aftales specifikt.

Diverse

EKSKL. MOMS I KR. 

INKL. MOMS I KR.

Fakturagebyr ved fremsendelse af manuel regning
(Spar fakturagebyr ved tilmelding til Betalingsservice, e-Boks eller mailservice)
40,00 50,00
Rykkergebyr    
Rykker 1 (momsfri) 100,00  
Rykker 2 (momsfri) 100,00  
Rykker 3 (RKI/SKAT) (momsfri) 100,00  
For sent indsendt aflæsningskort 100,00 125,00
Betalingsaftaler 160,00 200,00
Flytteopgørelse 100,00 125,00
Gebyr ved indhentning af CPR-nummer 50,00 62,50

 

Priserne gælder fra 01.01.2019.

Vedtaget af bestyrelsen i Vejle Spildevand 12.11.2018

Ved at bruge denne side accepterer du, at vi anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Se mere om vores cookie- og persondatapolitik.

Ok