Følg med via billeder og tekst

Nedpresning af spuns er i gang.


Der etableres bund i udgravning.


Bundlaget (grovbetonen) er ved at være færdig.


Armeringsjern til bundplade og vægge hejses ned.


Eksisterende gasledninger lægges om ved styret underboring.


Armeringsjern til bundpladen.


Støbning af vægge pågår.


Ukendt jordbundslag, bestående af hårdt sand / stenlag vanskeliggør borearbejderne i Jellingvej.


Vintervejret forsinker udførelse af armerings- og støbearbejder.


Dækelementer er lagt ud.


Udløbsbrønd og hydraulikbrønd.

Modtag vores
Nyheder
Modtag nyheder direkte i din mailbox fra Vejle Spildevand

NAVN:
E-MAIL:
HVOR
ARBEJDER VI

Her kan du, via tekst og billeder, holde dig orienteret om Vejle Spildevands igangværende kloakprojekter/arbejder i Vejle Kommune.

Klik her for at komme til
Skal din ejendom separatkloakeres

Klik her for at komme til
Igangværende projekter

Klik her for at komme til 
Udførte projekter

Klik her for at komme til
Igangværende kloakforsyninger ved byggemodninger

Klik her for at komme til
Udførte kloakforsyninger ved byggemodninger

Projekterne/arbejdet kan i nogle tilfælde have betydning for den almindelige trafikafvikling.

Klik her for at komme til
Vejle Kommunes trafikinformationVIdeo: Vejle cen-
tRalrenseanlæg

Se videoen her.