Følg med via billeder og tekst

Nedpresning af spuns er i gang.


Der etableres bund i udgravning.


Bundlaget (grovbetonen) er ved at være færdig.


Armeringsjern til bundplade og vægge hejses ned.


Eksisterende gasledninger lægges om ved styret underboring.


Armeringsjern til bundpladen.


Støbning af vægge pågår.


Ukendt jordbundslag, bestående af hårdt sand / stenlag vanskeliggør borearbejderne i Jellingvej.


Vintervejret forsinker udførelse af armerings- og støbearbejder.


Dækelementer er lagt ud.


Udløbsbrønd og hydraulikbrønd.

Modtag vores
Nyheder
Modtag nyheder direkte i din mailbox fra Vejle Spildevand

NAVN:
E-MAIL: