Differentieret afregningsmodel på spildevandsområdet for virksomheder
Se her hvem der er omfattet, hvilken betydning det har, og hvordan man tilmelder sig.

Hvem er omfattet
Det er alene ejendomme hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, der er omfattet af ordningen. Herved forstås virksomheder der udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag. Ordningen omfatter ikke offentlig ejede hospitaler,
plejehjem, skoler, børnehaver m.v. samt ejendomme, der anvendes til beboelser, som f.eks. en boligforening. For mere præcis vejledning om hvad der forstås med erhverv på markedsmæssige vilkår henvises til www.trappetilmelding.dk

Trappemodellens betydning
Kunderne inddeles fremover i 3 trin jf. nedenstående
figur:
Tilmeldte pr. 15. oktober 2013
Ejendomsejer der allerede tilmeldte ejendommen senest d. 15. oktober 2013 skal ikke tilmelde den pågældende ejendom igen. Tilmeldingen er gældende indtil der skulle ske ændringer i ejendommens forhold end hvad der var gældende pr. 15. oktober 2013. Er ejendommen ikke tilmeldt pr. 15. oktober 2013 kan
der ikke ske afregning efter trappemodellen for afregningsåret
2014.

Tilmelding for afregningsåret 2015
For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen for 2015 kræver det, at ejendomsejer afgiver en erklæring om anvendelsen af ejendommen. Dette sker via den elektroniske  tilmeldingsordning. Man tilmelder sig trappemodellen på www.trappetilmelding.dk til senest d. 15. september 2014 (kan tilmeldes indtil kl. 24 d. 15. september 2014).

Er der spørgsmål til trappemodellen skal der rettes henvendelse til Naturstyrelsen på tlf. 7254 3000 eller tilmeldingKVG@nst.dk


Modtag vores
Nyheder
Modtag nyheder direkte i din mailbox fra Vejle Spildevand

NAVN:
E-MAIL:
SKYBRUD?
– hvad gør du?
Flere husstande i Vejle er lige nu i risikozonen for at få vand i kælderen. Se her, hvad du selv kan gøre for at minimere skaderne, hvis dit hus er i risikozonen, og hvad du skal gøre, hvis du allerede er ramt.

Kloakrelaterede billeder fra vejle


Mølholmsbækken løber smukt igennem skulpturens to halvdele til højre for indgangen til Vejle Centralrenseanlæg på Toldbodvej. Skulpturen med poplerne er skabt af kunstneren Ingvar Cronhammar.
Læs flere
nyheder
02.09.2014 13:41
Differentieret afregningsmodel på spildevandsområdet for virksomheder
26.08.2014 10:58
Stort fremmøde til Vejle Spildevands åbne hus
26.08.2014 10:19
Vinderne af konkurrencerne ved Åbent Hus
03.06.2014 08:51
Tredobbelt skybrud testede kloakkerne i Jelling
18.03.2014 11:34
Få penge tilbage, når du har afkoblet regnvand fra fælleskloaksystemet
06.03.2014 12:42
Regnvand for livet
27.02.2014 14:44
Kundebrev
13.02.2014 08:57
Nye lovkrav giver ændringer for spildevandet
06.02.2014 10:43
Ny betalingsvedtægt for spildevand
23.01.2014 09:04
Lukning af Ådal Renseanlæg åbner for mere effektivitet