Vejle Spildevand adopterer Hældagerskolens 1.A
Vejle Spildevand ”adopterer” nu en lokal skoleklasse gennem hele deres skoletid – et spændende og erfaringsbaseret forløb med et grønt sigte.

Vejle Spildevand lever som mange spildevandsselskaber en lidt anonym tilværelse. Kloakkerne ligger under jorden, og anlægget på Toldbodvej ligger trukket tilbage og afskærmet for offentligheden. Men virksomheden har længe haft et ønske om at åbne mere op – og det har senest ført til et nyt samarbejde med Hældagerskolen i Vejle.
- Vejle Spildevand arbejder i et interessant krydsfelt mellem teknik, forsyning, miljø, klimaforandringer og økonomi, og vi vil meget gerne udbrede kendskabet til det, vi selv synes er et utroligt spændende arbejdsområde. Ideen er derfor at skabe forståelse for og indsigt i vores fagområde via ”adoption” af en lokal 1. klasse, som skal følge os gennem hele deres skoletid. Vi har jævnligt skoleklasser på besøg – og vi holder meget af at vise anlægget frem og fortælle om processerne, men vi ville gerne gå et spadestik dybere, fortæller direktør hos Vejle Spildevand, Mikael Schultz, om tankerne bag initiativet, der stammer fra Holland, hvor hvert enkelt bestyrelsesmedlem i et vandselskab ”adopterer” en folkeskoleelev.
Bestyrelsen står ”skoleret”
Når Vejle Spildevand har taget initiativ til et samarbejde netop nu, handler det også i høj grad om det store miljøfokus, virksomheden har haft de senere år.
- Vi har en række miljømæssige mål og ambitioner, som vi meget gerne vil holdes op på løbende – og hvem er mere oplagt til den opgave end de fremtidige borgere og kunder? Planen er, at bestyrelsen fremover hvert år skal stå ”skoleret” overfor klassen i forhold til vores indsats. De skal kunne argumentere for, hvorfor vores indsats er vigtig – og ikke mindst hvorfor den er tilstrækkelig, fortæller Mikael Schultz.
De 20 elever i 1. A vil blive introduceret til spildevandsselskabets aktiviteter i et tempo, der giver mening for dem, så de år for år får mere viden på området. I starten gennem projekter og emneperioder og med tiden som en integreret del af undervisningen i naturfag. Indtil videre er der planlagt tre forløb i det første skoleår – herunder et møde med Vejle Spildevands bestyrelse.
Grøn skole i praksis
Det var fra starten vigtigt for Vejle Spildevand at finde en lokal skole med interesse for miljøområdet. Og her var Hældagerskolen oplagt. Skolen er en ”grøn skole” – et prædikat, man som skole gør sig fortjent til blandt andet ved hvert år at gennemføre undervisningsforløb med udgangspunkt i grønne temaer og ved at indføre miljømæssige tiltag.
- Sidste år arbejdede vi med transport - og ændrede i den forbindelse på vores egne parkeringsforhold. I år skal vi - meget apropos - arbejde med vand, fortæller skoleleder Søren Klindt, der sammen med elever og lærere hvert år får et nyt grønt flag overrakt af Vejle Kommune som symbol på indsatsen.
Også for ham er samarbejdet med Vejle Spildevand et godt match:
- Vi har et stort fokus på ”den åbne skole”, hvor skolen er en del af samfundet – og samfundet en del af skolen. Det indebærer et udvidet læringsbegreb, hvor vi i høj grad inddrager erfaring og praksis fra samfundet i undervisningen. Vi er optaget af at skabe en spændende og afvekslende skoledag – og skoletid – det gælder ikke mindst nu, hvor eleverne skal være længere tid i skolen. En del af det er at udvikle nogle spændende læringsforløb som fx samarbejdet med Vejle Spildevand, fortæller skolelederen for Hældagerskolen, hvor også andre klasser er blevet adopteret af lokale virksomheder.
- ”Klasse-adoption” er enormt værdifuldt, fordi deter mere et langsigtet samarbejde end et virksomhedsbesøg, hvor man kun er afsted en dag. Klasse-adoption er langt mere forpligtende – for skolen og for virksomheden, og samtidig er det ikke afhængig af forældrerelationer, som typisk er knyttet til den enkelte elev og derfor ofte går tabt, når han eller hun forlader skolen. Så det er klart en måde, vi gerne vil arbejde på, og vi glæder os rigtig meget til at komme ud over stepperne – sammen med 1. A og Vejle Spildevand, slutter Søren Klindt.
Kontaktinformation:
Mikael Schultz, direktør, Vejle Spildevand
Tlf.: 76 41 37 37
Mobil: 30 50 75 81
 
Søren Klindt, skoleleder, Hældagerskolen
Tlf. 76 41 80 01
Mobil: 21 75 24 28

Modtag vores
Nyheder
Modtag nyheder direkte i din mailbox fra Vejle Spildevand

NAVN:
E-MAIL:

Kloakrelaterede billeder fra vejle


Mølholmsbækken løber smukt igennem skulpturens to halvdele til højre for indgangen til Vejle Centralrenseanlæg på Toldbodvej. Skulpturen med poplerne er skabt af kunstneren Ingvar Cronhammar.
Læs flere
nyheder
01.10.2015 10:23
Vejle Spildevand adopterer Hældagerskolens 1.A
25.09.2015 07:50
Kloakseparering i Hornstrup fra november
15.06.2015 08:34
Dobbelt så mange byggemodninger i 2015
20.04.2015 09:24
Borgermøde vedr. LAR etape 3 og 4, Bredballe
07.04.2015 10:28
Ny kloakadskillelses-etape på vej i Bredballe
26.02.2015 09:51
Særudstilling 2015
18.12.2014 08:57
Til advokater og ejendomsmæglere - Ny procedure ved ejerskifte
20.11.2014 11:43
Spildevandsbesparelser kommer ikke forbrugerne til gode
HVOR
ARBEJDER VI

Her kan du, via tekst og billeder, holde dig orienteret om Vejle Spildevands igangværende kloakprojekter/arbejder i Vejle Kommune.

Klik her for at komme til
Regnvandshåndtering i det østlige Bredballe

Klik her for at komme til
Igangværende projekter

Klik her for at komme til 
Udførte projekter

Klik her for at komme til
Igangværende kloakforsyninger ved byggemodninger

Klik her for at komme til
Udførte kloakforsyninger ved byggemodninger

Projekterne/arbejdet kan i nogle tilfælde have betydning for den almindelige trafikafvikling.

Klik her for at komme til
Vejle Kommunes trafikinformationVIdeo: Vejle cen-
tRalrenseanlæg

Se videoen her.