Kloakrenoveringer kan give udfordringer omkring Vestre Engvej
Vejle Spildevand renoverer i øjeblikket kloaker flere steder i byen. Det betyder blandt andet, at Vestre Engvej vil blive spærret for gennemkørsel i seks uger efter nytår.

Vejle Kommune har for nylig søsat en plan om etablering af en gennemgående såkaldt ”supercykelsti” gennem Vejle by – fra Rødkilde Gymnasium i øst til Rosborg i vest – og videre til Bindeballestien. Vejle Spildevand har i den forbindelse givet kloak- og ledningssystemerne i området omkring Flegmade og Vestre Engvej et eftersyn for at afdække behov for kloakrenovering og -separering, så området opgraves samtidig med etableringen af supercykelstien.
- Vi har besluttet at renovere en del af vores ledninger og samtidig separere regnvand og spildevand på Vestre Engvej, Ved Sønderåen, Nordås og Diget. Der bliver lagt et ekstra rør ved siden af de eksisterende ledninger, så regn- og spildevand fremover bliver transporteret i hver sit rørsystem. På den måde pumpes regnvandet ud i Vejle Å og belaster ikke Vejle Renseanlæg, forklarer Vejle Spildevands projektleder ved Plan og Anlæg, Ole Dregaard, om projektet, der også omfatter udvidelse af pumpestationen ved Domus – syd for Ved Sønderåen.
Arbejdet krydser De Fem Søstre
Gravearbejdet, der udføres af entreprenør Henning Have, er allerede gået i gang på Ved Sønderåen og skal over de kommende tre uger krydse NCCs areal ved De Fem Søstre.

- Arbejdet er koordineret med NCC, som p.t. er i gang med opførelsen af den femte og sidste søster. For at vi kan krydse deres areal med en ny regnvandsledning, har det hele tiden været en forudsætning, at deres leverance af byggemateriale ikke hindres, understreger Ole Dregaard.
Vestre Engvej spærret for gennemkørsel lige efter nytår
Når NCCs areal er krydset, påbegyndes kloakarbejdet på sidevejene Nordås og Diget, som skal udføres inden nytår. Lige efter nytår – fra uge 2 – påbegyndes så arbejdet på strækningen fra Nordås og ned mod Boulevarden. I den forbindelse er det nødvendigt at afspærre Vestre Engvej for gennemkørsel i en seks ugers periode.
- Arbejdet var oprindeligt berammet til at tage tre-fire måneder, men for at genere trafikanterne mindst muligt er der nu lagt en plan, således at spærringen af Vestre Engvej kun vil vare fra uge 2 til uge 7. Det kan dog kun lade sig gøre, fordi entreprenøren har indvilliget i at arbejde i døgndrift, forklarer Ole Dregaard.
Beboerne kan stadig komme ind
Afspærring kan give vejlenserne visse trafikale udfordringer:
- Vestre Engvej vil i hele perioden være spærret for gennemkørsel, men åben for gående og cyklister. Der bliver ikke ”indkørsel forbudt”, så beboerne kan stadigvæk komme ind til deres ejendomme. Der vil blive skiltet med omkørsel, og de lokale busruter vil også blive omlagt, uddyber Ole Dregaard.
Når denne etape er afsluttet, påbegyndes strækningen fra Nordåes og ud mod Enghavevej, men detailtidsplanen for denne del er endnu ikke fastlagt.
Udvidelse af pumpestationen kan give rystelser
For at pumpestationen ved Domus kan udvides er det nødvendigt, at tilbygningen – ligesom alle andre byggerier i området – pælefunderes. Det arbejde kan betyde rystelser i de omkringliggende ejendomme:
- Vi vil selvfølgelig forsøge at planlægge arbejdet, så beboerne i området bliver påvirket mindst muligt. Det er endnu ikke helt fastlagt, hvornår vi går i gang med pælefunderingen, men det bliver i løbet af foråret 2016, fortæller Ole Dregaard.

Modtag vores
Nyheder
Modtag nyheder direkte i din mailbox fra Vejle Spildevand

NAVN:
E-MAIL:

Kloakrelaterede billeder fra vejle


Mølholmsbækken løber smukt igennem skulpturens to halvdele til højre for indgangen til Vejle Centralrenseanlæg på Toldbodvej. Skulpturen med poplerne er skabt af kunstneren Ingvar Cronhammar.
Læs flere
nyheder
24.11.2015 07:54
Kloakrenoveringer kan give udfordringer omkring Vestre Engvej
13.11.2015 08:29
Renovering af kloakledninger kan give udfordringer i Bredballe
09.11.2015 08:20
Vejle Spildevand sænker taksterne på trods af massive klimainvesteringer
10.10.2015 13:53
Nedlæggelsen af Farre Renseanlæg er i gang
15.06.2015 08:34
Dobbelt så mange byggemodninger i 2015
20.04.2015 09:24
Borgermøde vedr. LAR etape 3 og 4, Bredballe
07.04.2015 10:28
Ny kloakadskillelses-etape på vej i Bredballe
26.02.2015 09:51
Særudstilling 2015
18.12.2014 08:57
Til advokater og ejendomsmæglere - Ny procedure ved ejerskifte
20.11.2014 11:43
Spildevandsbesparelser kommer ikke forbrugerne til gode
HVOR
ARBEJDER VI

Her kan du, via tekst og billeder, holde dig orienteret om Vejle Spildevands igangværende kloakprojekter/arbejder i Vejle Kommune.

Klik her for at komme til
Skal din ejendom separatkloakeres

Klik her for at komme til
Igangværende projekter

Klik her for at komme til 
Udførte projekter

Klik her for at komme til
Igangværende kloakforsyninger ved byggemodninger

Klik her for at komme til
Udførte kloakforsyninger ved byggemodninger

Projekterne/arbejdet kan i nogle tilfælde have betydning for den almindelige trafikafvikling.

Klik her for at komme til
Vejle Kommunes trafikinformationVIdeo: Vejle cen-
tRalrenseanlæg

Se videoen her.