Politikere besigtiger konsekvenser af ny lov
De to vejlensiske folketingsmedlemmer Jens Ejner Christensen (V) og Karen J. Klint (S) har besøgt Vejle Spildevand for at se på konsekvenser af ændringerne i vandsektorlovgivningen.Jens Ejner Christensen og Karen J. Klint inden rundvisningen. 

Jens Ejner Christensen var, som bestyrelsesformand i Vejle Spildevand, på hjemmebane, da han og Karen J. Klint for nylig satte hinanden stævne på Vejle Spildevands anlæg på Toldbodvej. Målet med besøget var at inspicere en af Vejles – let hengemte, men ikke desto mindre helt essentielle – lokationer, og kigge nærmere på konsekvenserne af den ændrede vandsektorlovgivning og hele selskabsgørelsen af spildevandsselskaberne. Vejle Spildevand var frem til april 2010 en del af Vejle Kommune, men har siden da været et selvstændigt selskab. Jens Einer er bestyrelsesformand i Vejle Spildevand og kender derfor anlægget i Vejle indefra.
- Vejle Spildevand spiller en meget væsentlig rolle ift. borgerne i Vejle. Udover at huse administrationen for al spildevandsrensning i Vejle Kommune, huser adressen et stort og moderne renseanlæg, der aftager og renser spildevand fra mere end 28.000 husstande og mange virksomheder – svarende til en kapacitet på 170.000 personer. Vandet behandles efter de mest moderne standarder og udledes i en stand, der er væsentligt renere end det vand, der løber i åen, fortæller Jens Ejner Christinsen.

Fokus på energioptimering
Karen J. Klint, der ikke havde besøgt Vejle Spildevand i mange år, fik en grundig rundvisning af Jens Ejner og chefen for alle Vejle Spildevands 12 renseanlæg Claus D. Christensen.


Det UV-drevne anlæg fremvises.

Han viste dem blandt andet det relativt nye UV-drevne anlæg, der om sommeren sørger for at dræbe bakterierne og dermed sikre badevandet. Vejle Spildevand har i det hele foretaget store investeringer i energivenlige løsninger i de senere år, og anlægget på Toldbodvej forventes at være selvforsynende på energiområdet inden for få år.


Der tales om processen i efterklaringstankene.

Karen J. Klint var ganske imponeret over anlægget, som det ser ud i dag, og hun synes, at det var interessant at se processen helt tæt på.  Hun bemærkede især fravær af støj og lugt og havde kun ros til overs for, hvordan Vejle Spildevand er helt i front i forhold til at udnytte og udnytte energimulighederne i slammet og reducere energiforbruget i processerne.


Det nye slambehandlingsanlæg beundres.

Vejle er en af 10 byer med fokus på klimasikring
Besøget gav også anledning til en snak om klimasikring. Vejle er nemlig omfattet af det såkaldte ”oversvømmelsesdirektiv”. Det betyder, at byen – som en ud af 10 danske byer – skal sørge for en række særlige klimasikringsforanstaltninger. En del af disse foranstaltninger er allerede etablerede og er synlige på anlægget.

- Vi har fx allerede etableret diger for at undgå oversvømmelser fra åen, og inden for den nærmeste fremtid skal der klimasikres andre steder i Vejle. Vejle er pga. sin beliggenhed og bakkede opland mere udsat end andre byer, så det er vigtigt at være på forkant med udviklingen, fortæller Jens Ejner Christensen.


På vej op ad trappen i slambygningen.

Karen J. Klint, der allerede i sidste valgkamp havde stort fokus på, hvad der skal ske, hvis/når vandstanden i Vejle stiger, gav udtryk for, at hun gerne tager vejlensernes ønsker på det område med på tinge.  

- Jeg er begejstret over at se, hvor langt vi i Vejle er kommet med at sikre vores by mod de klimaforandringer, som vi står overfor. Det er rart at se, at vi er på forkant og arbejder aktivt for at sikre byen og dens borgere mod de ødelæggende oversvømmelser, som vi har set andre steder i landet, og som vil blive virkelighed, hvis ikke vi garderer os. Så jeg vil bestemt sige, at jeg er blevet klogere på vores spildevandshåndtering og vores planer for fremtiden. Den kan vi vejlensere godt være stolte over, slutter Karen J. Klint.


Modtag vores
Nyheder
Modtag nyheder direkte i din mailbox fra Vejle Spildevand

NAVN:
E-MAIL:

Kloakrelaterede billeder fra vejle


Mølholmsbækken løber smukt igennem skulpturens to halvdele til højre for indgangen til Vejle Centralrenseanlæg på Toldbodvej. Skulpturen med poplerne er skabt af kunstneren Ingvar Cronhammar.
Læs flere
nyheder
28.04.2015 09:19
Politikere besigtiger konsekvenser af ny lov
20.04.2015 09:24
Borgermøde vedr. LAR etape 3 og 4, Bredballe
07.04.2015 10:28
Ny kloakadskillelses-etape på vej i Bredballe
26.02.2015 09:51
Særudstilling 2015
17.02.2015 08:40
Nu tager Vejle Spildevand selv regningen
11.02.2015 08:28
Slut med gravearbejde og oversvømmelser i Jelling
09.01.2015 08:22
Vejle Spildevand – nu som kraftværk
18.12.2014 08:57
Til advokater og ejendomsmæglere - Ny procedure ved ejerskifte
HVOR
ARBEJDER VI

Her kan du, via tekst og billeder, holde dig orienteret om Vejle Spildevands igangværende kloakprojekter/arbejder i Vejle Kommune.

Klik her for at komme til
Regnvandshåndtering i det østlige Bredballe

Klik her for at komme til
Igangværende projekter

Klik her for at komme til 
Udførte projekter

Klik her for at komme til
Igangværende kloakforsyninger ved byggemodninger

Klik her for at komme til
Udførte kloakforsyninger ved byggemodninger

Projekterne/arbejdet kan i nogle tilfælde have betydning for den almindelige trafikafvikling.

Klik her for at komme til
Vejle Kommunes trafikinformationVIdeo: Vejle cen-
tRalrenseanlæg

Se videoen her.