Forbrugernes repræsentant gør status
I november 2013 valgte vores kunder en forbrugerrepræsentant ind i bestyrelsen for en periode på 4 år.

Det var et nyt lovkrav med den type bestyrelsesmedlem, og ingen vidste derfor præcist, hvad det ville betyde for den valgte – eller for forbrugerne. 

Blandt de opstillede kandidater faldt valget på Reimer Mikeli, der til daglig er ejendomsmægler og sammen med sin hustru Manja ejer og driver den vejlensiske ejedomsmægler-forretning LIVINGDAY. Han fortæller her om sit første år som forbrugerrepræsentant og gør status over, hvordan han som ”udenforstående” og lægmand har oplevet bestyrelsesarbejdet i Vejle Spildevand, og hvordan året er gået.

Hvorfor stille op?

Reimer blev opfordret til at stille op af sit netværk, og besluttede sig hurtigt for at tage imod udfordringen.

 
Bestyrelsesposten i Vejle Spildevand har givet Reimer Mikeli mange spændende opgaver.

- Der er stort fokus på klimaforandringer i medierne, og det har både vakt min interesse og min bekymring. Samtidig synes jeg, diskussionen omkring miljøhensyn sat overfor ønskerne om vækst i samfundet er spændende, så det gav mig lyst til at engagere mig, fortæller Reimer Mikeli, der forud havde sat sig et mål med sin deltagelse i bestyrelsen: 

- Mit ønske var - og er - at sikre en fortsat solid drift i spilde- og regnvandshåndteringen ud fra fornuftige miljømæssige hensyn, så vores åer, søer og badevand forbliver i miljømæssig topklasse. Samtidig havde - og har - jeg et ønske om, at Vejle Spildevand bliver mere synlig i vores alles bevidsthed, og at vi i etableringen af de miljømæssige anlæg, der skal laves i fremtiden for regn- og spildevandshåndtering, i højere grad tænker ud af boksen og kombinerer det med smukke, kreative løsninger til gavn for borgerne. F.eks. ved at kigge til Holland, hvor de netop er dygtige til at etablere regnvandsbassiner kombineret med åbne kanaler på flotte pladser, så arealet anvendes til både opsamling af regnvand samt et smukt opholdssted for byen. Og på en måde, så man som forbruger føler, at prisen så rigeligt står mål med afkastet. 

Det politiske spil

Vejle Spildevand er 100 pct. ejet af Vejle Kommune, og kommunen har derfor også fire repræsentanter blandt de i alt syv bestyrelsesmedlemmer. Udover forbrugernes repræsentant tæller bestyrelsen også to medlemmer fra medarbejdergruppen. 

Reimer Mikeli havde frem til sin indtræden i bestyrelsen primært erfaringer fra det private erhvervsliv, så for ham har det været en spændende og udfordrende proces at komme ind i en offentligt ejet virksomhed: 

- Vejle Spildevand er mere politisk styret, end de fleste nok aner. Samtidig er området lovreguleret ud i mindste detalje. Nogle gange ud i det groteske, hvis man spørger mig. Det sker, at hensynet til bureaukratiet vejer tungere end hensynet til forbrugerne og fornuften, fortæller Reimer Mikeli, som dog ikke kun har fået den type overraskelser: 

- Når det er sagt, er det lidt overraskende, at det politiske spil ikke kommer særlig voldsomt til udtryk i bestyrelsesarbejdet. Vi har gennemgående været meget enige om beslutningerne, og her skinner det heldigvis tydeligt igennem, at sikkerhed for driften og et godt miljø er af afgørende betydning for alle, fastslår han. 

Hvordan er det så gået i år 2014?

2014 har været et spændende år med stor travlhed og mange nye ting at sætte sig ind i for det nye bestyrelsesmedlem. Spildevandsområdet har stor bevågenhed rent lovgivningsmæssigt, og kravene til investeringerne er meget store - mange hundredemillioner kroner i de kommende år. 

- Vi har nået nogle vigtige mål, herunder nedlægning af renseanlægget i Ådal, byggemodning af diverse ny-udstykninger samt afslutning af separatkloakeringen i Jelling By og af de to første etaper med nedsivning af regnvand i Bredballe for blot at nævne nogle, fortæller Reimer Mikeli, der dog erkender, at det forgangne år også har budt på massive udfordringer: 

- De mange skybrud i 2014 har givet os store udfordringer, og vi må se i øjnene, at klimaforandringerne ikke er et diskussionsemne, men en realitet. Regnmængden og intensiteten stiger, og det stiller store krav til driften af vores spildevandsanlæg. Samtidig har skybruddene i nogle tilfælde skabt store gener for enkelte forbrugere. Problemet har ofte ligget i, at ansvarsfordelingen ikke har været klar nok. Er det ejeren, Vejle Kommune eller Vejle Spildevand, der bærer ansvaret og dermed skal tage aktion på løsningen? Det er heldigvis min oplevelse, at forbrugere, der har rettet henvendelse til Vejle Spildevand i sådanne situationer, er de blevet taget særdeles seriøst, og Vejle Spildevand har gjort alt for at bidrage med en løsning til forbrugernes tilfredshed, fastslår han. 

Hvad byder 2015 på?
Det første år er nu gået, og hvordan ser fremtiden så ud? Forbrugernes repræsentant forventer flere spændende udfordringer og nye opgavetyper: 

- I 2015 bliver det afklaret, om Vejle Spildevand også skal stå for klimaopgaverne i vores nærmiljø og muligvis også opgaver inden for kystbeskyttelsen. Det glæder jeg mig meget til at følge og arbejde med – på mine egne og alle de andre forbrugeres vegne, slutter Reimer Mikeli.

 


Modtag vores
Nyheder
Modtag nyheder direkte i din mailbox fra Vejle Spildevand

NAVN:
E-MAIL:
SKYBRUD?
– hvad gør du?
Flere husstande i Vejle er lige nu i risikozonen for at få vand i kælderen. Se her, hvad du selv kan gøre for at minimere skaderne, hvis dit hus er i risikozonen, og hvad du skal gøre, hvis du allerede er ramt.

Kloakrelaterede billeder fra vejle


Mølholmsbækken løber smukt igennem skulpturens to halvdele til højre for indgangen til Vejle Centralrenseanlæg på Toldbodvej. Skulpturen med poplerne er skabt af kunstneren Ingvar Cronhammar.
Læs flere
nyheder
15.01.2015 10:40
Forbrugernes repræsentant gør status
09.01.2015 08:22
Vejle Spildevand – nu som kraftværk
18.12.2014 08:57
Til advokater og ejendomsmæglere - Ny procedure ved ejerskifte
20.11.2014 11:43
Spildevandsbesparelser kommer ikke forbrugerne til gode
02.09.2014 13:41
Differentieret afregningsmodel på spildevandsområdet for virksomheder