Spildevandsbesparelser kommer ikke forbrugerne til gode
Vejle Spildevand har i 2014 effektiviseret driften betragteligt. Det giver plads til store investeringer i blandt andet klimasikring, uden at forbrugerne skal betale ekstra.

Planen var derfor at fastholde eller sænke 2014-taksterne i 2015, men staten har nu både indført en ekstra skat og øget spildevandsafgiften – og samtidig besluttet, at en stor del af virksomhedernes udgifter skal lægges over på de private forbrugere. Det betyder, at prisen pr. kubikmeter vand alligevel stiger med 1,5 kr. fra 1. januar for de private husstande i Vejle Kommune.

Hos Vejle Spildevand har man i 2014 formået at effektivisere driften i et omfang, der svarer til en årlig besparelse på 5 pct., så man uden at belaste forbrugerne kan gennemføre de planlagte investeringer i 2015.

- Vi har arbejdet hårdt på at effektivisere og optimere for at kunne nedsætte taksten fra 2014, men selvom det er lykkedes, vil forbrugerne ikke opleve det sådan. Staten har nemlig besluttet, at de skal have en større del af kagen, og den kommer forbrugerne desværre til at betale, siger Mikael Schultz, der er direktør i Vejle Spildevand.


Mikael Schultz direktør for Vejle Spildevand A/S 

6,5 mio. kr. mere til staten
Vejle Spildevand – og landets øvrige spildevandsselskaber – er nu blevet pålagt skat. For Vejle Spildevand betyder det 5 mio. kr. – svarende til en krone pr. kubikmeter. Samtidig hæves spildevandsafgiften med 25 øre pr. kubikmeter. Dertil kommer, at der skal gives en rabat til de ”særligt vandforbrugende virksomheder”. Det betyder, at taksten for de almindelige vandforbrugere øges.

- Virksomhederne får en meget stor rabat. Så stor, at den flytter en krone pr. kubikmeter fra virksomhederne over på de private forbrugere. De ting gør tilsammen, at vi bliver nødt til at hæve taksten fra 35,63 til 37,50 kr. inkl. moms pr. kubikmeter fra næste år, uden at vi hos Vejle Spildevand får en krone ud af det, forklarer Mikael Schultz, der til gengæld kan love, at storkunderne – som de eneste – vil opleve et prisfald:

- Staten har vedtaget, at virksomheder med stort vandforbrug over en årrække skal tildeles en rabat på i alt 60 pct. Deres takster sænkes således med 12,5 pct. hvert år frem til 2018, så der er tale om klækkelige rabatter og mange millioner, der flyttes over på de private forbrugere, konstaterer han.

Forventet klap på skulderen udebliver
En almindelig husstand bruger i omegnen af 120 kubikmeter vand om året. Det svarer således til en årlig stigning på vandregningen på 225 kr., som går direkte videre til staten. Og det ærgrer Mikael Schultz:

- Jeg vil gerne indrømme, at vi er lidt trætte af det, for vi troede egentlig, vi skulle have ros af vores kunder. Vi formår at effektivisere driften og reducere vores omkostninger. Vi klarer de meget store investeringer, der bliver os pålagt ift. statens klima- og vandplaner uden at hæve taksterne. Men nu vil kunderne kigge på deres regning og konstatere, at den er blevet større. De kan selvfølgelig ikke se, at regningen ville have været endnu større, hvis ikke vi havde effektiviseret os ud af de ekstra udgifter, erkender Mikael Schultz.

Skattesag i Landsskatteretten  
- Spildevandsselskaberne er langt fra tilfredse med statens beslutning om at pålægge selskaberne så store ekstra udgifter, som vi bliver nødt til at sende videre til vores kunder. Derfor kører vores brancheforening Danva nu en sag mod Skat. Sagen skal i Landsskatteretten, og den slags tager lang tid. Fordi Skat skal have pengene, indtil retten evt. har afgjort andet, påvirker det desværre ikke taksten næste år, beretter Mikael Schultz. 

Vejle Spildevand ligger heldigvis pænt placeret ift. de øvrige spildevandsselskaber i regionen, og de nye skatter og afgifter rammer alle spildevandsselskaber lige. Selvom priserne stiger i Vejle Kommune, vil de således fortsat ligge lavere end fx Middelfart, Haderslev, Billund og Kolding.


Modtag vores
Nyheder
Modtag nyheder direkte i din mailbox fra Vejle Spildevand

NAVN:
E-MAIL:
SKYBRUD?
– hvad gør du?
Flere husstande i Vejle er lige nu i risikozonen for at få vand i kælderen. Se her, hvad du selv kan gøre for at minimere skaderne, hvis dit hus er i risikozonen, og hvad du skal gøre, hvis du allerede er ramt.

Kloakrelaterede billeder fra vejle


Mølholmsbækken løber smukt igennem skulpturens to halvdele til højre for indgangen til Vejle Centralrenseanlæg på Toldbodvej. Skulpturen med poplerne er skabt af kunstneren Ingvar Cronhammar.
Læs flere
nyheder
20.11.2014 11:43
Spildevandsbesparelser kommer ikke forbrugerne til gode
20.11.2014 10:39
Invitation til kloakmestre og anlægsgartnere
26.08.2014 10:58
Stort fremmøde til Vejle Spildevands åbne hus
26.08.2014 10:19
Vinderne af konkurrencerne ved Åbent Hus
03.06.2014 08:51
Tredobbelt skybrud testede kloakkerne i Jelling
18.03.2014 11:34
Få penge tilbage, når du har afkoblet regnvand fra fælleskloaksystemet
06.03.2014 12:42
Regnvand for livet
27.02.2014 14:44
Kundebrev
13.02.2014 08:57
Nye lovkrav giver ændringer for spildevandet
06.02.2014 10:43
Ny betalingsvedtægt for spildevand